Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebepojetí/porušená osobní identita - 00121 etapa

Definice

Neschopnost rozlišit mezi tím, co je součástí vlastního já, a co nikoli.

Příčiny vzniku

 • organický mozkový syndrom
 • špatné vymezení vlastního já (např. u schizofrenie)
 • panika, stavy rozkladu
 • biochemické změny v těle

Určující znaky

subjektivní

 • zmatek nad smyslem sebe sama, svého života a jeho směřování,
  nad pohlavní identifikací
 • prožitky děsu nebo zmatení
 • paralýza strachem

objektivní

 • obtížné rozhodování
 • špatně vymezené hranice ega
 • neschopnost soustředit se
 • chaotické chování
 • deformované vnímání situace
 • nerealistické vjemy okolních dějů
 • neschopnost mluvit a pohybovat se

Očekávané výsledky

 • pacient uznává ohrožení osobní identity
 • pacient vykazuje pozitivní integraci ohrožení, např. zmírnění úzkosti
 • pacient je schopen plánování do budoucna
 • pacient je schopen slovně vyjádřit akceptaci změn, k nimž došlo
 • pacient je schopen  uvědomit si a akceptovat sebe sama (dlouhodobý cíl)

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti, nakolik se pacient cítí ohrožen a jak k této situaci přistupuje
 • urči rychlost, s níž se ohrožení vyvinulo
 • pátrej po poruše obrazu těla
 • rozpoznej fyzické známky panického stavu
 • vezmi v úvahu věk pacienta
 • posuď dostupnost podpůrných systémů
 • povšimni si odpovědi rodiny a blízkých osob
 • všímej si dezorganizace chování
 • pátrej po přítomnosti halucinací, bludů, po deformacích reality

prováděcí intervence

 • vyslechni pacienta beze spěchu a pobízej ho k přiměřenému vyjadřování pocitů včetně zlosti a hněvu
 • zajisti klidné prostředí
 • zajisti obnovení rovnováhy s využitím krizových intervencí
 • pomoz pacientovi najít způsob, jak se vyrovnat s ohrožením identity (tím dojde ke snížení úzkosti a posílení sebeuvědomění a sebeúcty)
 • nauč pacienta, jak si pomoci při identifikaci sebe sama
 • zaměstnej pacienta jednoduchými rozhodnutími, konkrétními úkoly a uklidňující prací
 • dovol pacientovi řešit situaci po malých krůčcích
 • připrav pacientovi individuální program cvičení (zpočátku procházky)
 • poskytni konkrétní pomoc dle potřeby (např. s každodenními činnostmi, obstaráním jídla atd.)
 • využij příležitosti k podpoře osobního růstu, počítej s tím, že pacient bude mít vzhledem ke stavu mysli obtíže s učením, s přijímáním informací
 • udržuj reálnou orientaci pacienta, ale nestav se proti jeho iracionálním přesvědčením
 • dle vhodnosti uvážlivě používej humor
 • diskutuj o možnostech řešení problémů s pohlavím

posílení zdraví

 • podej pacientovi přesné informace o ohrožení a jeho možných důsledcích
 • pomoz pacientovi a jeho blízkým uvědomit si hrozbu a integrovat ji do plánů do budoucna
 • doporuč vhodné podpůrné skupiny (např. poradenství, psychoterapie, pohlavní identita)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít