Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/orientace/porušená interpretace okolí - 00127 etapa

Definice

Soustavná ztráta orientace osobami, místem, časem nebo souvislostmi, trvající déle než 3-6 měsíců a vyžadující chráněné prostředí.

Příčiny vzniku

 • demence (Alzheimerova nemoc, demence po opakovaných cévních mozkových příhodách, Pickova nemoc, AIDS demence)
 • Parkinsonova nemoc
 • Huntingtonova nemoc
 • deprese
 • alkoholizmus

Určující znaky

subjektivní

 • ztráta zaměstnání nebo společenského fungování následkem úpadku paměti

objektivní

 • soustavná dezorientace ve známém i neznámém prostředí
 • chronické stavy zmatenosti
 • neschopnost vyplnit jednoduché příkazy a instrukce
 • neschopnost logického myšlení, soustředění se, pomalé odpovídání na otázky
 • ztráta zaměstnání nebo společenského fungování následkem úpadku paměti

Očekávané výsledky

 • pacient má zajištěnou bezpečnost
 • pečovatel rozpoznává individuální problémy a potřeby nemocného v oblasti bezpečnosti
 • pečovatel upraví činnost i prostředí tak, aby byla zachována bezpečnost

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti pacientovu anamnézu a vývoj nemoci
 • od blízkých osob zjisti, jaké změny chování u nemocného nastaly, s jakými potížemi se potýkají
 • zjisti, jaké další obtíže má pacient (ztráta hbitosti, omezení rozsahu hybnosti v kloubech, ztráta rovnováhy, pokles zrakové ostrosti)
 • zjisti, je-li nemocný ohrožen v prostředí, v nemž žije, a do jaké míry si riziko uvědomuje
 • seznam se s výsledky kognitivních screeningových testů

prováděcí intervence

 • zajisti pacientovi stálé pečovatele (spolupracuj se sociální pracovnicí)
 • zapoj do plánování péče pacientovy blízké nebo pečovatele
 • podporuj aktivitu, vyhraď též čas na odpočinek
 • omez počet rozhodnutí, které musí pacient činit současně, aby se emocionálně příliš nevyčerpal
 • nauč pacienta, jak si pomoci při identifikaci sebe samého
 • komunikuj s nemocným, klaď mu jednoduché otázky, užívej konkrétních termínů
 • omez počet návštěvníků, kteří budou současně u pacienta
 • vybav pokoj nemocného jednoduchými orientačními pomůckami (např. kalendář s číslicí jednoho dne)
 • zajisti bezpečnost a ochranu před úrazy (např. zamykej dveře do nechráněných prostor)
 • průběžně sleduj běžné denní činnosti (výběr oblečení s ohledem na počasí, manipulaci s ostrými předměty, zajisti léky)
 • zajisti identifikaci pacienta pro případ, že se ztratí (náramek, přívěsek s údaji)
 • posuď schopnost rodiny pečovat trvale o nemocného s ohledem na jejich individuální možnosti

posílení zdraví

 • podej v součinnosti s lékařem informace o nemoci, její prognóze a speciálních potřebách pacienta
 • pomoz s plánováním další péče
 • pouč rodinu o možnosti další pomoci a službách (organizece pečující o dospělé během dne, agentury domácí péče, podpůrné skupiny)
 • veď rodinu k řešení problémů

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít