Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/úzkost ze smrti - 00147 etapa

Definice

Problém člověka, který v souvislosti s umíráním nebo v souvislosti se smrtí prožívá znepokojení nebo strach.

Příčiny vzniku

 • strach z vývoje nevyléčitelného onemocnění
 • strach z umírání
 • strach ze ztráty tělesných a duševních schopností v období umírání
 • úplná ztráta kontroly nad sebou samým
 • očekávaná bolest při umírání
 • obavy z dopadu vlastního úmrtí na blízké osoby
 • obavy z vyvolání smutku a utrpení blízkých osob

Určující znaky

subjektivní

 • pocit marnosti, beznaděj, ztráta motivace pomoci si sám
 • pocit odloučení
 • neschopnost najít smysl života

objektivní

 • hluboký smutek

Očekávané výsledky

 • pacient dokáže rozeznat a vyjádřit své pocity (např. smutek, strach)
 • pacient dokáže hledět dopředu a plánovat svoji budoucnost
 • pacient má připravený plán, jak se vypořádat s individuálními starostmi a eventualitami smrti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti, jak pacient vidí sám sebe v obvyklé životní roli, jaký význam přikládá předjímané ztrátě ze svého hlediska a s ohledem na blízké osoby
 • posuď, zda je pacient schopen zvládat péči o sebe sama, zda je schopen vyrovnat se s konečností svého života a dalšími záležitostmi
 • zjisti, zda je schopen využívat dostupné zdroje pomoci
 • naslouchej pacientovi a jeho blízkým, jejich obavám, hněvu
 • všímej si vyjádření neschopnosti nalézt smysl života či sebevražedných tendencí

prováděcí intervence

 • vytvoř vstřícný, důvěryhodný vztah
 • aktivně naslouchej, projevuj uznání
 • respektuj přání pacienta
 • přiměřeně individuální situaci mu poskytuj naději
 • povzbuzuj pacienta k vyjádření svých pocitů (hněv, strach, smutek)
 • uznej jeho úzkost, strach
 • odpovídej na otázky a informuj podle pravdy
 • posiluj důvěru a terapeutický vztah
 • dbej na klidné prostředí a dostatek soukromí
 • umožni pacientovi na jeho přání zapojit se do duchovních aktivit
 • pomoz pacientovi, aby snáze prošel procesem smutku (zajisti přítomnost psychologa, event. jiného odborníka)

posílení zdraví

 • na požádání doporuč služby, zdroje, které pacientovi a jeho blízkým pomohou v různých oblastech (právní služby, plánování pohřbu...)
 • podporuj pacientovu snahu učinit realistické kroky a proměnit plány v činy
 • respektuj vyjádřená rozhodnutí a přání (přítomnost blízkých osob apod.)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít