Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/neefektivní tkáňová perfuze (periferní) - 00024 etapa

Definice

Snížená hladina kyslíku v krvi s následným selháním výživy tkání na kapilární úrovni.

Příčiny vzniku

 • snížený objem cirkulující krve – hypovolemie
 • zvýšený objem cirkulující krve – hypervolemie
 • přerušení tepenného řečiště
 • přerušení žilního řečiště
 • porucha výměny plynů
 • mechanická redukce žilního nebo tepenného řečišt
 • hypoventilace
 • snížený transport kyslíku  přes alveolární nebo kapilární membránu
 • neshoda ventilace s průtokem krve
 • snížená koncentrace hemoglobinu v krvi
 • nadměrná hladina enzymů
 • změna vazby hemoglobinu ke kyslíku
 • hypotenze
 • periferní vazokonstrikce

Určující znaky

subjektivní

 • klaudikační bolesti

objektivní

 • slabě hmatný pulz na končetinách
 • bolestivost lýtek (pozitivní Homansův test)
 • otoky
 • snížená teplota kůže na končetinách
 • změny barvy kůže na končetinách
 • další změny kůže (vypadávání vlasů a ochlupení, oslabené nehty)
 • změny citlivosti
 • změny krevního tlaku na končetinách
 • poslechové cévní šelesty na končetinách
 • prodloužená doba hojení ran
 • porucha smyslových vjemů
 • občasné kulhání

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí příčinám svého onemocnění
 • pacient má přiměřeně prokrvenou a hydratovanou kůži
 • pacient nemá žádné patologické léze na končetinách
 • pacient nepociťuje bolest
 • pacient nemá otoky

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti anamnézu pacienta
 • zhodnoť charakter bolesti a její vztah k pohybu, námaze
 • posuď kvalitu pulzu na periferním řečišti
 • zhodnoť teplotu dolních končetin, parestezie, vztah k teplu či chladu
 • posuď hodnoty krevních vyšetření

prováděcí intervence

 • vyhmatávej tepenné pulzace a hodnoť jejich kvalitu
 • měř obvod končetin
 • sleduj a hodnoť bolest ve vztahu k pohybu
 • sleduj denně kůži na končetinách
 • sleduj laboratorní výsledky (krevní obraz a koagulační faktory)
 • sleduj možný rozvoj šokového stavu
 • sleduj příjem a výdej tekutin
 • hodnoť stupeň rizika vzniku proleženin
 • zaznamenávej projevy možných kožních lézí
 • sleduj krvácení při antikoagulační léčbě, dodržuj zásady při podávání vazodilatační infuze
 • informuj pacienta o významu zvýšené péče o kůži na končetinách
 • udržuj kůži, případně okolí ran v čistotě a suchu dle standardních postupů
 • dodržuj zásady asepse
 • mobilizuj pacienta
 • dbej na péči o lůžko
 • předcházej vzniku infekce

posílení zdraví

 • edukuj pacienta a jeho rodinu o významu mobilizace ve vztahu k onemocnění
 • informuj pacienta o projevech klaudikace
 • doporuč teplejší oblékání, upřednostňování přírodních tkanin před syntetickými
 • pouč pacienta o nevhodnosti dlouhého stání, sezení
 • doporuč při sezení dávat nohy nahoru
 • vysvětli pacientovi nutnost bandážovat dolní končetiny před opuštěním lůžka

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít