Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Výživa/hydratace/deficit tělesných tekutin - 00027 etapa

Definice

Nedostatečný objem intravaskulárních, intersticiálních nebo intracelulárních tekutin. Dehydratace může a nemusí být spojena se změnami hladiny sodíku.

Příčiny vzniku

 • selhání regulačních mechanizmů (poruchy dřeně nadledvin)
 • velké ztráty tělesných  tekutin (krvácením, zvracením, průjmy, při popáleninách, horečkách, při zavedení žaludeční sondy)
 • medikace (diuretika)
 • vysoký nebo nízký věk
 • zvýšená hmotnost
 • změny v příjmu tekutin

Určující znaky

subjektivní

 • žízeň
 • únava až vyčerpání
 • nervozita
 • bolest hlavy
 • palpitace

objektivní

 • výdej tekutin je větší než příjem
 • pokles diurézy
 • oligurie
 • snížená tělesná hmotnost (náhlá)
 • hypotenze (posturální), zmenšení rozdílu mezi systolickým a diastolickým tlakem
 • zrychlený pulz
 • snížený kožní turgor
 • snížená žilní náplň
 • psychické změny, zmatenost
 • změny na kůži a sliznicích (suchost)
 • zvýšená tělesná teplota
 • hemokoncentrace, patologická hladina sodíku v séru

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí příčinám svého onemocnění
 • pacient chápe význam  dodržování pitného režimu
 • pacient zná vedlejší účinky medikace
 • pacient má normální hodnoty vitálních funkcí
 • pacientův příjem a výdej tekutin je v rovnováze
 • moč má fyziologickou specifickou váhu
 • u pacienta se zlepšil  kožní turgor

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • vyhodnoť nutriční stav pacienta (změna váhy, problémy s příjmem per os, výživa sondou)
 • zhodnoť specifickou váhu moči, množství, barvu, diurézu
 • zhodnoť medikamentózní léčbu
 • zmapuj všechny patologické stavy u pacienta, které by mohly vyvolat dehydrataci (chronické selhání ledvin se ztrátou sodíku, ztráty dýcháním u acidózy, hyperglykemie)

prováděcí intervence

 • podávej infuzní terapii dle ordinace lékaře
 • měř vitální funkce (případně CVT, tlak v plicní tepně, tlak v zaklínění)
 • hodnoť kvalitu periferního pulzu
 • monitoruj laboratorní výsledky
 • prováděj denně vážení pacienta, sleduj tělesnou hmotnost
 • sleduj stav kůže a sliznic
 • prováděj ošetřovatelskou péči o kůži a sliznice
 • polohuj pacienta
 • dbej na bezpečí v případě zmatenosti
 • upozorni pacienta na snížený pocit vnímání žízně u starších osob
 • sleduj bilanci tekutin

posílení zdraví

 • edukuj pacienta a jeho rodinu, jak měřit příjem a výdej tekutin
 • vysvětli význam dietních opatření (omezit černou kávu, čaj, alkohol, potraviny s vysokým obsahem cukru a močopudným účinkem)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít