Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko traumatu - 00038 etapa

Definice

Pacient je ohrožen náhodným poškozením, zraněním tkáně (rána, popálenina, zlomenina).

Rizikové faktory

individuální rizikové faktory

 • předchozí úrazy, snížená opatrnost, poškozený zrak, snížené vnímání tepla na dotek, potíže s udržením rovnováhy, kognitivní nebo emocionální potíže, omezená nebo malá svalová koordinace, slabost, malátnost, snížená koordinace zraku a očí, špatné používání kompenzačních pomůcek, špatná obuv, suicidální úmysly

rizikové faktory prostředí

 • nedodržování jednoduchých bezpečnostních opatření v domácnosti (rukojeti nádobí vystavené směrem k tepelnému zdroji, nože uchované bez krytí ostří, nekrytý krb nebo topné těleso, okna bez zábran v domácnosti s dětmi, používání tenké chňapky při vaření, koupání ve velmi horké vodě, vana bez bezpečnostních pomůcek, nezabezpečené schodiště v místě pohybu dětí, nepřipevněné, chybějící zábradlí na schodišti)
 • nevhodné signalizační zařízení u imobilního pacienta, vysoké lůžko
 • nedodržení bezpečnostních opatření při manipulaci s nebezpečnými, hořlavými látkami (nevhodné skladování hořlavých nebo leptavých látek, experimentování s chemikáliemi, plynem, nebezpečnými přístroji, kontakt s kyselinami, louhy, dětské hračky nebo oblečení z hořlavých materiálů, hra dětí s těmito látkami)
 • zatarasené únikové nebo spojovací chodby, průchody
 • nedodržování bezpečnostních předpisů např. při používání autosedaček, při řízení motorového vozidla, při manipulaci nebo užívání elektrických přístrojů a zdrojů elektrického napětí
 • tepelné vlivy (nadměrně dlouhý pobyt na slunci, ozařování sluneční lampou, nepřiměřená expozice radioterapie)
 • nedostatečné protiskluzové zajištění podlah (sníh, led na chodníku, schodech, nepřipevněné malé koberce)

Očekávané výsledky

 • pacient odstraňuje ze svého okolí rizikové faktory, které mohou způsobit úraz
 • pacient aktivně spolupracuje na odstraňování rizikových faktorů ve svém okolí
 • pacient udává upravení prostředí, ve kterém pracuje
 • pacient správnými pomůckami kompenzuje svůj zdravotní stav
 • pacient si je vědom příčiny a rizika úrazů

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti všechny rizikové faktory, které by mohly ohrozit bezpečnost pacienta
 • zjisti zvyklosti pacienta týkající se zachování vlastní bezpečnosti
 • zhodnoť pacienta – věk, rozumové a duševní schopnosti
 • zjisti pacientovu orientaci všemi kvalitami – místem, časem, osobou
 • zhodnoť u pacienta riziko pádu
 • zjisti příčiny předchozích úrazů pacienta

prováděcí intervence

 • zajisti bezpečnost pacienta na lůžku včetně všech doplňujících zařízení lůžka (postranice, bednička, hrazdička atd.)
 • zajisti kolečka u lůžka, nábytku tak, aby nedošlo k poranění pacienta
 • odstraň z pokoje a chodby veškeré bariéry nebo možné příčiny úrazu
 • zajisti pacientovi na dosah ruky signalizační zařízení
 • zajisti pomůcky pro bezpečnost pacienta
 • zajisti správný nácvik používání kompenzačních pomůcek

posílení zdraví

 • informuj rodinu a nemocného o možnosti sociálních příplatků na tyto služby
 • seznam pacienta se všemi preventivními opatřeními – signalizačním zařízením u lůžka, nouzovým osvětlením
 • podej dostatek informací o prevenci úrazů
 • edukuj pacienta jak posoudit míru hrozícího nebezpečí v domácnosti
 • doporuč pacientovi vhodnou obuv (ne pantofle)
 • informuj pacienta o možnosti použití pomocných zařízení lůžka i v domácím prostředí (bednička, hrazdička)
 • informuj o používání ostatních pomůcek v domácnosti (madla v koupelně, nadstavec na toaletu, koberec s přilnavou gumovou spodní stranou aj.)
 • doporuč odstranění ostrých rohů, zástrček, klíčů, háčků u dveří
 • informuj pacienta a jeho rodinné příslušníky o nutnosti dostatečného osvětlení, udržování optimální teploty v místnosti, dostatečné hydratace nemocného

Vertikalizace Nácvik chůze

- při nácviku chůze respektovat fakt, že se pacient snadno unaví

- sledovat reakci pacienta na zvyšující se zátěž kontrolou tepové frevence

- v případě potřeby je vhodné zařadit relaxační pauzu

'))">Nácvik chůze s chodítkem
Nácvik chůze s oporou Chůze po schodech Rehabilitace - vertikalizace Rehabilitace – nácvik chůze v chodítku Rehabilitace – nácvik chůze o francouzských berlích Rehabilitace – nácvik chůze po schodech

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít