Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Životní princip/soulad hodnot, přesvědčení a činů/riziko duchovní nouze - 00067 etapa

Definice

Riziko narušení stavu harmonické souvztažnosti s veškerým životem a vesmírem, kdy mohou být rozrušeny dimenze přesahující a posilující vlastní já.

Rizikové faktory

 • fyzický či psychický stres, úzkost odčerpávající velké množství energie
 • situační ztráty, ztráty při vyzrávání, ztráta milovaného člověka
 • překážky v lásce k sobě samému
 • nízká sebeúcta, špatné vztahy, neschopnost odpouštět
 • abúzus návykových látek
 • přírodní katastrofy

Očekávané výsledky

 • pacient nalezne význam a smysl života
 • pacient dosáhne naděje, míru a spokojenosti
 • pacient slovně vyjádří akceptování sebe sama
 • pacient nalezne a bude vhodně využívat vlastní zdroje (četba, zaměstnání se, odměna, domácí práce
 • pacient nalezne a bude vhodně využívat vnější zdroje (hledání opory u rodiny, přátel, církve, psychologická podpora)
 • pacient vyjadřuje důvěru zdravotnickému týmu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti příčinu současné situace (např. přírodní neštěstí, smrt druha/družky, osobní nespravedlnost)

prováděcí intervence

 • vyslechni pacientovo líčení a výrazy zloby, obav, že nemoc je trestem za zlý skutek
 • zaznamenej, co pacient považuje za důvod k žití
 • zjisti pacientovu náboženskou orientaci
 • všimni si chování ukazujícího na špatné vztahy s ostatními
 • pátrej po užívání nebo abúzu drog
 • udělej si čas na vstřícnou diskuzi o rozdílu mezi smutkem a vinou

posílení zdraví

 • doporuč pacientovi vhodné zdroje pomoci (např. krizového poradce, duchovního poradce)
 • veď pacienta k obracení se na jeho blízké a jedince, kteří mu mohou být oporou

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít