Terapie

 ? 

Imunostimulační a imunosupresivní léčiva etapa

Imunofarmakologie

 • optimální funkce a aktivita imunitního systému jsou regulovány celou řadou vnitřních faktorů
 • mohou být také ovlivněny, tzn. inhibovány nebo stimulovány vnějšími vlivy, mezi něž patří i různé látky buď čistě chemického, nebo organického původu, které jsou označovány jako imunomodulátory
 • léčiva s imunomodulačním účinkem se dělí na imunostimulancia nebo imunosupresiva

poruchy imunitní reakce

 • alergická reakce nadměrná reakce organizmu na určité zevní příčiny – hyperaktivita na pyl trav nebo stromů
 • nadměrná reakce  může být vyvolána i z vnitřních příčin – neúčelnou tvorbou protilátek proti vlastním tělesným tkáním – autoimunitní choroby, např. revmatoidní artritida
 • jinou vnitřní příčinou je transplantace orgánů nebo tkání (kostní dřeň), kdy nadměrná tvorba protilátek vede k rejekční (odmítavé) reakci a odhojení transplantátu
 • oba mechanizmy, alergická reakce a rejekční reakce, poškozují buňky, tkáně nebo orgány imunitními nebo zánětlivými procesy, které je třeba potlačit imunosupresivy

Imunosupresiva

 • potlačují imunitní odpověď organizmu; toho se využívá v prevenci rejekce transplantovaných tkání nebo orgánů a k léčbě autoimunitních nemocí, což však současně oslabuje reakci organizmu na infekční patogeny a při dlouhodobém podávání se zvyšuje nebezpečí nádorového bujení
 • hlavní indikací imunosupresiv je léčba
  • autoimunitních nemocí
  • prevence orgánové transplantace
  • prevence Rh-hemolytické nemoci novorozenců
 • k tomu, aby bylo možné transplantovat tkáň z jednoho jedince na druhého, je nezbytné potlačit normální imunitní odpověď příjemce a tím zabránit rejekci „cizí“ tkáně
 • širšímu využití imunosupresiv brání řada omezení, např. zvýšené nebezpečí všech typů bakteriálních, virových, mykotických onemocnění, zvýšené riziko vzniku lymfomů a dalších maligních nádorů (časté nádory kůže a rtu)
 • imunosupresiva neovlivňují všechny imunitní reakce rovnoměrně, celulární a humorální složky mohou být potlačeny různě silným stupněm
 • mnohá imunosupresiva mají protizánětlivé účinky, protože zánět je spřažen s imunitní reakcí

cyklosporin, tacrolimus, sirolimus

cyklosporin

 • polypeptid tvořený 11 aminokyselinami
 • používá se s ostatními imunosupresivními léčivy (kortikoidy) při transplantaci orgánů
 • dále se používá v terapii psoriázy, atopických dermatóz, revmatoidní artritidy, aktivní Crohnovy nemoci a nefrotického syndromu

nežádoucí účinky

  • nefrotoxicita
  • hypertenze
  • neurotoxicita
  • hirsutizmus
  • hyperplazie ústní sliznice
  • toxické účinky na trávicí systém

tacrolimus

 • jde o makrolidové antibiotikum
 • má stejné indikace jako cyklosporin, ale je účinnější

nežádoucí účinky

  • vyšší výskyt maligních onemocnění

sirolimus

 • makrolidové antibiotikun
 • stejné indikace

glukokortikoidy - prednison, prednisolon

 • buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými imunosupresivy v prevenci rejekce štěpů a v léčbě autoimunitních odpovědí
 • mají imunosupresivní a protizánětlivé účinky

léčba

  • autoimunitní hemolytická anemie
  • zánětlivá střevní onemocnění
  • při orgánové transplantaci

nežádoucí účinky

  • infekce spojené s imunosupresivní léčbou – infekce bakteriální, mykobakteriální, virové, houbové a protozoální

cytotoxická léčiva

azathioprin, merkaptopuri

léčba

  • k udržování ledvinových štěpů
  • akutní glomerulonefritidy
  • revmatoidní artritida, Crohnova nemoc
  • sclerosis multiplex

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně
  • gastrointestinální potíže

cyklofosfamid

 • je považován za nejsilnější imunosupresivum

léčba

  • vysoké dávky – při transplantacích kostní dřeně
  • malé dávky – revmatoidní artritida

nežádoucí účinky

  • hemoragická cystitida
  • kardiotoxicita

methotrexát

léčba

  • revmatoidní artritida

  • psoriáza

mykofenolát mofetil

 • semisyntetická sloučenina získaná z houby Penicillinum glaucum

léčba

  • při transplantacích jater, ledvin, srdce

nežádoucí účinky

  • potíže trávicího ústrojí

protilátky proti T-lymfocytům

 • mohou být využívány jako polyklonální globuliny zvířecího původu, např. antilymfocytární sérum, nebo monoklonální globuliny namířené proti T-lymfocytům nebo B-lymfocytům
 • tento typ leukocytů se váže na T-lymfocyty v krevním oběhu a vede  ke snížení počtu lymfocytů a porušení imunitní odezvy
 • monoklonální protilátky

basiliximab – indikace akutní rejekce

gemtuzumab akutní myeloidní leukemie

alemtuzumab – léčba leukemie B

infliximab revmatoidní artritida, Crohnova nemoc

muronomab rejekce transplantátu

Imunostimulancia

 • normalizují a povzbuzují činnost imunitního systému
 • jsou indikována u různých stavů nedostatečné funkce imunitního systému
 • jsou prospěšná pro jedince s imunodeficiencí
 • zvyšují buněčnou nebo humorální imunitu
 • epidemie AIDS zvýšila zájem o vývoj
 • příkladem specifické imunizace je vakcinace
 • nespecifická imunizace se provádí syntetickými nebo bakteriálními imunostimulancii nebo produkty imunitního systému
 • ve fázi klinického zkoušení jsou protinádorové vakcíny

mezi léčiva modulující imunologickou odpověď organizmu patří:

syntetické imunomodulátory – levamisol, izoprizon (methisoprinol)

levamisol

 • původně syntetizován jako anthelmintikum k léčbě parazitárních onemocnění
 • zvyšuje počet T-lymfocytů

léčba

  • kolorektálního nádoru
  • snižuje riziko recidivy onemocnění

nežádoucí účinky

  • agranulocytóza

izoprizon

 • zvyšuje aktivitu T-buněk a monocytů

léčba

  • recidivující infekce

  • s určitými úspěchy byl testován u AIDS

bakteriální imunomodulátory

 • BCG byl použit u mnoha různých nádorů, ale jeho hlavní účinek byl prokázán u nádorů močového měchýře

nežádoucí účinky BCG

  • hypersenzitivita, šok, zimnice, horečka
  • imunitní onemocnění
 • bakteriální extrakt Biostim Klebsiella pneumoniae
 • extrakt z osmi bakterií Broncho-vaxom
 • působí imunostimulačně nespecificky, především aktivací mikrofágů

léčba

  • recidivující infekce dýchacích cest
  • účinek u některých maligních stavů je sporný

produkty imunitního systému - citokiny

cytokiny

 • imunoregulační bílkoviny
 • jde o skupinu rozmanitých polypeptidů nebo glykoproteidů
 • ke zvýšení produkce cytokinů dochází až po určitém podnětu, např. infekci, stresu, a jejich produkce pak trvá jen po určitou dobu
 • působení cytokinů závisí na vazbě se specifickými membránovými receptory
 • pomocí postupů genetického inženýrství byly připraveny jednotlivé cytokiny v dostatečném množství a čistotě
 • z cytokinů se používají interferony, interleukin 2 (nádorové choroby) a rekombinantní růstový faktor granulocytových kolonií (indikovány u pacientů se sníženou krvetvorbou)

interferony - α, β, γ

 • interferon α a β se uvolňují z buněk napadených virem a aktivují sousední buňky
 • působí antiproliferačně a antivirově

interferon α

léčba

  • chronické hepatitidy B a C
  • chronické myeloidní leukemie

nežádoucí účinky

  • potíže připomínají chřipku – únava, deprese, nechutenství

interferon β

  • léčba recidivujícího typu sclerosis multiplex

interferon γ

léčba

  • chronického granulomatózního onemocnění
  • cytostatická léčba

interleukin 2

  • k léčbě různých nádorů, zvláště melanomů, renálního karcinomu a kolorektálního nádoru

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít