Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

krevní skupina + Rh faktor etapa

KS obecně

Rozeznáváme 4 KS (A, B, AB, O).  Jan Janský (1873-1921) jako první zjistil, že člověk má jednu ze čtyř KS, a to na základě křížových pokusů s krevními séry. Tento poznatek měl obrovský význam pro transfuze, které postupem času přestaly být smrtelným rizikem pro člověka.

Na membránách erytrocytů se nacházejí různé antigeny, krevní skupinu určující je antigen (aglutinogen A a aglutinogen B). Podle toho, který aglutinogen je přítomný se určí KS. U KS O  nalézáme na membráně erytrocytů antigen H.

V krevní plazmě se nacházejí bílkovinné protilátky anti–A, anti–B zvané aglutininy (α + β); který typ protilátek je v plazmě obsažen, o tom rozhoduje KS člověka. 

Krevní skupina Aglutinogen Aglutininy Frekvence KS
A aglutinogen A Aglutinin (β) 46,7 %
B aglutinogen B Aglutinin (α) 8,6 %
AB aglutinogen AB žádný 3,0 %
O žádný  (H) aglutininy (α + β) 41,7 %

Rh faktor obecně - Rh(D)

Rh systém byl objeven A. Wienerem a K. Landsteinerem na základě pokusu s krví opice druhu Maccacus Rhesus. Rh systém obsahuje 40 antigenů z nichž nejvýznamnější je antigen D. Podle tohoto systému dělíme osoby na Rh positivní (Rh+) a Rh negativní (Rh-). Pokud je u jedince přítomen antigen D v erytrocytech, je jedinec Rh+, jedinec který tento antigen D nemá, je Rh-. V České republice jsou přibližně čtyři pětiny obyvatelstva Rh+.  

Rh systém Rh D antigen
Rh + +
Rh - -

zásady odběru krve do odběrové zkumavky

 • žádná speciální příprava není nutná 
 • při odběru pracujeme v rukavicích a dodržujeme zásady aseptického režimu 
 • řádně vyplníme žádanku a označíme zkumavku před vlastním odběrem 
 • odběr provádíme do firemně určeného typu zkumavek s doporučeným protisrážlivým roztokem nebo naopak s aktivátorem krevního srážení (zásadně nepoužívat gelové zkumavky) 
 • odebíráme 5 ml nesrážlivé žilní krve nebo 2-3ml nesrážlivé žilní krve (jen od dárců krve a plazmy)

transport odebraného materiálu

 • odebraný vzorek krve s řádně vyplněnou žádankou  ihned zašleme do laboratoře potrubní poštou, přímou donáškou (pacient, sanitář) nebo nemocničním svozem

zpracování odebraného materiálu na KS

 • Vyšetření přední řady pomocí diagnostických sér se specifickou protilátkou  anti-A, anti-B a anti–A,B 
  KS ABO se stanoví na základě charakteru reakcí vyšetřovaných erytrocytů získaných s rozdílnými antiséry pomocí následujících metod: 
  • mikrotitrační destičková metoda - užívá se při stanovení velké série KS 
  • zkumavková  metoda – jako součást předtransfuzního vyšetření - je nejčastější 
  • sloupcová metoda  (gelový systém) – je kontrolní 
 • Vyšetření zadní řady s diagnostickými skupinovými erytrocyty A1, B, O 
  KS ABO se stanoví na základě charakteru reakcí vyšetřovaného séra získaných s rozdílnými diagnostickými erytrocyty KS A1, B, O pomocí následujících  metod: 
  • mikrotitrační destičková metoda - užívá se při stanovení velké série KS 
  • zkumavková metoda – jako součást předtransfuzního vyšetření - je nejčastější 
  • sloupcová metoda  (gelový systém) – je kontrolní, provádí se pouze v některých laboratořích

zpracování odebraného materiálu na určení Rh (D)

 • Rh faktor lze vyšetřit pomocí monoklonálních diagnostik anti-D IgM a anti–D mix (IgG/IgM) mikrotitrační destičkovou nebo zkumavkovou metodou a gelovým systémem na principu sloupcové aglutinace. Pozitivní reakce ukazuje na přítomnost Rh D antigenu na erytrocytech a negativní reakce ukazuje na chybění Rh D antigenu na erytrocytech.

doba trvání testů

 • KS + Rh(D) 2 hodiny od dodání vzorku do laboratoře jako sériové vyšetření 
 • 3 hodiny jako součást standardního předtransfuzního vyšetření 
 • 1 hodina jako součást statimového předtransfuzního vyšetření

uchování vzorků

 • vzorky krve se v laboratoři uchovávají při teplotě +2 °C až +6 °C po dobu maximální stability vzorku 7 dní po vyšetření (dárci) a 7—14 dní (pacienti)

výsledky vyšetření

 • výsledky vyšetření se zasílají písemně tištěnou formou s podpisem a razítkem kvalifikované osoby na příslušné oddělení či ambulanci

archivace výsledků

 • V příručním archivu laboratoře po dobu stanovenou archivačním řádem

Mikrotitrační destička Vzorky krve a diagnostická séra k vyšetření krevní skupiny Gelový systém Zkumavkový test

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít