? 

APTT etapa

  • Aktivovaný parciální tromboplastinový test
  • Informuje o vnitřní cestě aktivace přeměny protrombinu na trombin. Využívá se pro vyšetření hemokoagulačního systému a u pacientů léčených nefrakciovaným heparinem.
  • APTT hodnota kontrolní plazmy 10 % (hodnota se liší typem použité reagencie). Hodnota kontrolní plazmy 28-42 s. Léčebné rozmezí: 1,5-2,5 (jde o poměr času pacienta k času kontrolní plazmy).

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links úterý 24. listopadu 2020 09:36