Terapie

 ? 

Vasodilatancia etapa

 • jsou nesourodou skupinou léčiv
 • liší se mechanizmem účinku i místem zásahu
 • působí uvolnění hladké svaloviny cév
 • ovlivňují průsvit cévního řečiště
 • navození dilatace arteriálního řečiště vede ke snížení krevního tlaku
 • mají vliv na prokrvení orgánů, na výši krevního tlaku a jeho prostřednictvím na činnost srdce
 • aktuální průsvit cévního řečiště závisí na rovnováze vegetativního systému a na aktuální humorální vybavenosti hladké svaloviny cév

mezi vazodilatancia patří:

hydralazin, dihydralazin, endralazin, minoxidil, diazoxid

 • přímá vazodilatace převážně arteriol
 • působí na cévní endotel v oblasti věnčitých, mozkových a ledvinných arteriol
 • použití – hypertenze, srdeční selhání (spolu s nitráty)

blokátory vápníkových kanálů

 • heterogenní skupina, jak po stránce chemické, tak farmakologické
 • blokují vstup ionizovaného Ca2+ do buňky hladké svaloviny pomalým kalciovým kanálem

verapamil - působí přednostně na srdce

dithiazem - působí na srdce i cévy

nifedipin - působí pouze na cévy

nitráty, nitrity, nitroprusid

 • dilatují převážně žilní systém, dochází ke snížení žilního návratu a poklesu oběhových nároků na myokard
 • největší vazodilatační efekt navozují ve věnčitých cévách
 • intenzita vazodilatačního efektu klesá v pořadí: cévy mozkové, cévy kůže obličeje, cévy kůže končetin, cévy kůže trupu, cévy ledvin

použití

  • angina pectoris
  • srdeční selhání
  • hypertenzní krize

nežádoucí účinek

  • methemoglobinemie

ά1-neselektivní sympatolytika

námelové alkaloidy – ergotamin, dihydroergotoxin, dihydroegokristin

 • působí na receptory lokalizované v hladké svalovině cév

použití

  • u sníženého periferního prokrvení
  • součást antihypertenzní terapie

fentolanim, fenoxybenzamin, tolazolin

 • terapie hypertenze u ferochromocytomu

ά1-selektivní sympatolytika

prazosin, metazosin, indoramin

 • dilatují žilní část cévního řečiště

použití

  • srdeční selhání
  • terapie hypertenze
  • mají určitý preventivní antisklerotický účinek

β1 -selektivní sympatolytika

tenormin, metoprolol

použití

  • léčba hypertenze
  • hypertenzní nemoc spojená s cukrovkou

methylxantiny

  • dilatace všech cév kromě mozkových

theofylin, theobromin

použití

  • astma (theobromin)

inhibitory ACE (angiotenzin I-konvertujícího enzymu - ACEI)

kaptopril, enalapril, lisinopril, trandolapril

použití

  • hypertenze
  • srdeční selhání
  • infarkt myokardu
  • diabetická proteinurie

blokátory AT1-receptorů

losartan, kandesartan, sartany

použití

  • hypertenze
  • srdeční selhání

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít