Terapie

 ? 

Antihypertenziva etapa

 • léčiva snižující zvýšený arteriální krevní tlak
 • jako hypertenze se u dospělých definuje opakované zvýšení krevního tlaku nad hodnoty 140/90 mmHg
 • v současné době je hypertenze nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním
 • je postiženo cca 25 % dospělých osob
 • hypertenze je hlavním rizikovým faktorem vzniku ischemické choroby srdeční, aterotrombotických komplikací CNS

léčba

 • farmakologická léčba je u naprosté většiny pacientů doživotní
 • v současnosti se používá 5 základních tříd antihypertenziv
  • diuretika
  • blokátory kalciového kanálu
  • adrenergní β–blokátory
  • inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu
  • antagonisté AT1- receptorů (sartany)
 • obvykle se začíná monoterapií – pokud se hypertenze nezmírní, nastupuje kombinace více léčiv s odlišným mechanizmem účinku

Diuretika

 • zvyšují vylučování NaCl a vody
 • způsobují vazodilataci – pokles periferní cévní rezistence
 • nejvíce – thiazidy: hydrochlorothiazid, chlortalidon
 • poté kombinace: thiazidová a diuretika šetřící draslík, např. amilorid
 • výjimečně kličková diuretika, např. furosemid

nežádoucí účinky

  • ortostatická hypotenze
  • hyponatremie
  • velmi často hypokalemie - nebezpečí arytmií
  • zvýšení účinku digoxinu
  • záchvat dny
  • zhoršení diabetu

Blokátory vápníkových kanálů

 • brání vstupu Ca2+ do buněk myokardu a hladkého svalstva cév
 • k léčbě arteriální hypertenze, anginy pectoris a dysrytmií
 • zlepšují průtok krve ledvinami a periferním řečištěm
 • nezpůsobují retenci sodíku a vody

léčba

  • účinné u mírné a střední hypertenze
  • hypertenze s anginou pectoris
  • ischemické choroby dolních končetin
  • pacientů s diabetem nebo bronchiálním astmatem
 • verapamil, diltiazem, nifedipin, felodipin
 • amlodipin, barnidipin, lacidipin

nežádoucí účinky

  • bolesti hlavy, závratě
  • periferní otoky způsobené zvýšenou propustností cév, nikoli retencí tekutin
  • účinky na převodní systém
  • negativně inotropní účinek
  • zácpa

Léčiva ovlivňující sympatikus

β-sympatolytika

 • blokují srdeční β1-receptory
 • inhibují presynaptické β-receptory
 • mají vliv na CNS a působí změnu baroreceptorů

léčba

  • arteriální hypertenze u osob mladšího věku
  • arteriální hypertenze spojená s anginou pectoris
  • poruchy srdečního rytmu

nežádoucí účinky

  • únava, poruchy spánku
  • prohloubení případné hypoglykemie při léčbě inzulinem a maskování jejich příznaků

kontraindikace

  • astma bronchiale
  • bradykardie
  • poruchy periferního prokrvení

ά2 – sympatomimetika

 • aktivují centrální ά-receptory v prodloužené míše
 • snížení sympatické aktivity na periférii
 • snižují periferní cévní odpor
 • nepoužívají se samostatně, ale v kombinaci s diuretiky, blokátory kalciových kanálů a inhibitory ACE

léčba

 • hypertenze u astmatiků
  • hypertenze těhotenská
 • clonidin, metyldopa

nežádoucí účinky

  • sucho v ústech, únava, ospalost
  • bradykardie
  • retence tekutin
  • poruchy jater a krvetvorby
  • po náhlém vysazení – hypertenzní krize (rebound fenomén)

Inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACEI)

 • působí vazodilataci bez reflexního zvýšení krevního tlaku
 • zvyšují průtok ledvinami

léčba

  • terapeuticky velmi vhodná, účinná a bezpečná antihypertenziva
  • uplatňují se v terapii srdeční nedostatečnosti a infarktu myokardu
  • vhodná u rizikových pacientů – např. diabetiků, pacientů u cévních mozkových příhod
  • hypertenze se současným chronickým srdečním selháním
  • hypertrofie levé komory
  • hyperlipidemie
 • kaptopril, enalapril, lisinopril, ramipril,, imidapril, trandolapril

nežádoucí účinky

  • suchý, dráždivý a úporný kašel
  • poruchy hlasu
  • alergické kožní reakce
  • trávicí obtíže
  • poruchy glomerulární filtrace ledvin, až jejich selhání

kontraindikace – v těhotenství

Sartany

 • kompetitivně antagonizují angiotenzin II na AT1-receptorech
 • relativně nová skupina antihypertenziv
 • snižují krevní tlak
 • mají menší výskyt nežádoucích účinků než inhibitory ACE
 • losartan, valsartan, candesartan, irbesartan, telmisartan

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít