Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

EKG – elektrokardiografie etapa

Elektrografické vyšetřovací metody srdce snímají elektrické biopotenciály, které vznikají při činnosti srdeční tkáně. 

Elektrokardiografie (EKG) je vyšetřovací metoda, při které se graficky zaznamenávají elektrické proudy vznikající při srdeční činnosti. Přístroj, kterým se toto vyšetření provádí, se nazývá elektrokardiograf. Zobrazená křivka, která zaznamenává střídající se fáze depolarizace a repolarizace svalstva síní a komor, se nazývá elektrokardiogram. 

EKG vyšetření je základní vyšetřovací a diagnostickou metodou v kardiologii. Při tomto vyšetření je třeba dodržovat základní standardy: polohu vyšetřovaného, polohu elektrod, kalibrace EKG přístroje, odstranění rušivých vlivů. 

Hlavní indikace EKG vyšetření:

  • Akutní srdeční infarkt
  • Poruchy srdečního rytmu
  • Zbytnění srdečních oddílů
  • Záněty osrdečníku
  • Změny metabolické

K diagnostickému hodnocení se snímá 12 svodů: 6 svodů končetinových a 6 svodů hrudních.

Elektrokardiografické vyšetření - EKG EKG křivka, AIM EKG - AV blok III. stupně EKG - Fibrilace komor EKG - Komorová tachykardie EKG - Zadní infarkt myokardu EKG - Akutní přední infarkt myokardu EKG - Komorové extrasystoly EKG - AV blok I. stupně

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít