Terapie

 ? 

Parenterální výživa etapa

 • podávání výživy mimo zažívací trakt intravenózním vstupem do periferní nebo centrální žíly
 • u pacientů, kteří nemohou přijímat per os, kteří mají dysfunkční zažívací trakt
 • organizmus dostává živiny přímo do krevního oběhu

Srovnání enterální a parenterální výživy

  Enterální výživa Parenterální výživa
Výhody Fyziologický přísun živin
Zachovaná funkce střeva
Nižší finanční náklady
Méně komplikací
Přesně stanovený přísun živin
Rychlá úprava stavu výživy
Aplikace v jakékoli situaci
Nevýhody Intolerance výživy – průjmy, zvracení
Pomalejší úprava metabolizmu
Možnost aspirace
Je méně fyziologická
Častější komplikace
Vysoké finanční náklady

Indikace parenterální výživy

 • malnutrice
 • nemocní v dobrém výživovém stavu, kteří déle než 10 dní nebudou schopni přijímat stravu per os
 • syndrom krátkého střeva (stav po resekci střeva, vysoké stomie)
 • ileózní stavy
 • střevní píštěle
 • stenózy střeva
 • stav po rozsáhlé operaci na zažívacím traktu
 • akutní pankreatitida
 • idiopatické střevní záněty
 • postradiační enterokolitida
 • malabsorpce
 • těžké průjmy nebo zvracení
 • jaterní insuficience

Kontraindikace

 • dostatečně funkční zažívací trakt
 • terminální stav onemocnění
 • odmítání nutriční podpory ze strany pacienta

Cíle parenterální výživy

 • udržet dlouhodobě uspokojivý nutriční stav a stav vnitřního prostředí pacienta
 • výhodné může být podat parenterální výživu již v předoperačním období u rizikových pacientů

Dělení

 • totální
 • doplňková

Přípravky parenterální výživy

 • patří mezi infundibilia, tj. léky, které se podávají i.v.
 • musí být absolutně sterilní
 • musí obsahovat vodu, energetický zdroj (sacharidy nebo tuky), aminokyseliny, minerály, stopové prvky, vitaminy

Způsob aplikace

 • do periferní žíly
 • pouze krátkodobá nutriční podpora
  • riziko flebitid
  • roztoky na úpravu hydratace (voda, elektrolyty)
  • úprava energetického příjmu – 5% G
  • doplnění vitaminů
  • doplnění proteinů
 • do centrální žíly
  • všechny ostatní roztoky, které nelze aplikovat do periferní žíly
  • dlouhodobá nutriční podpora
  • možnost podávat koncentrované roztoky v malém objemu bez rizika flebitidy
  • nejčastěji kanylace v. subclavia, v. jugularis, konec katétru je umístěn do horní duté žíly nebo implantace venózního portu

tekutiny – voda

 • rychlost by neměla překročit 45 ml/hod
 • fyziologický roztok, 5% G, 10% G, Ringer, Hartman atd.

sacharidy

 • hlavní zdroj energie
 • DDD glukózy je 3-5 g/kg/den
 • glukóza 5-40%
 • fruktóza, sorbitol, xylitol se používají velmi málo pro své vedlejší účinky

tuky

 • tukové emulze – Nutralipid P, Intralipid
 • DDD 1–2 g/kg hmotnosti/den
 • základní složkou tukových emulzí jsou oleje, nejčastěji rostlinné (sojový, olivový)

aminokyseliny

 • Nutraminy
 • Glutamin – podání u hyperkatabolických stavů (polytraumata, těžké sepse)
 • potřebu bílkovin stanovujeme na základě dusíkové bilance (rozdíl mezi příjmem dusíku ve formě aminokyselin a odpadem dusíku ve formě dusíkatých látek do moči)
 • DDD aminokyselin je 0,6-1,8 g/kg/den

mikronutrienty

 • součástí parenterální výživy musí být vitaminy a stopové prvky

systém All-in-one

 • existují firemně připravované vaky, kde jsou potřebné živiny v jednotlivých komorách vaku a celá směs se smíchá těsně před podáním – ideální pro domácí parenterální výživu
 • většinou se používají vaky připravené dle schválených nemocničních receptur a volí se rozpis individuálně dle potřeb pacienta
 • vaky jsou připravovány za přísně sterilních podmínek v laminárním boxu v lékárně
 • výhody systému
 • lepší využití jednotlivých živin
 • nižší výskyt metabolických komplikací
 • menší riziko infekce
 • nižší cena (spotřeba stříkaček, setů, jehel)
 • pokud je to možné, podáváme výživu cyklicky s noční pauzou

Monitorace pacienta

 • klinické sledování
  • klinické vyšetření
  • sledování FF
  • sledování bilance tekutin
  • sledování tělesné hmotnosti
 • laboratorní sledování
  • biochemické vyšetření krve – mineralogram, glykemie, urea, kreatinin, jaterní testy, prealbumin
  • hematologické vyšetření – krevní obraz

Komplikace parenterální výživy

 • metabolické komplikace
  • přetížení nutričními substráty – při nedodržení doporučených dávek
  • důsledkem je zvýšená produkce CO2 a hyperkapnií, riziko vzniku respirační insuficience, hypertriglyceridemie, hyperglykemie
 • komplikace spojené se zavedením centrálního žilního katétru
  • riziko vzniku infekce – septické komplikace (katétrová sepse)
  • pneumotorax, fluidotorax, hemotorax
  • vzduchová embolie
  • nesprávné zavedení katétru – např. až do pravé komory srdeční (je příčinou dysrytmií)
  • žilní trombóza

Kanylace v. subclavia Infuzní pumpa Zavedení centrálního žilního katétru CŽK-vena jugularis

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít