Terapie

 ? 

Analgetika – anodyna etapa

 • látky schopné tlumit i velmi silnou bolest
 • v odborné literatuře  se vyskytuje termín – opioidní analgetika (analgetika - anodyna)
 • termín narkotická analgetika je nesprávný: analgetika – anodyna  neboli opioidní analgetika se k narkóze (celkové anestezii) nepoužívají

vysvětlení termínů používaných ve farmakologii

opiáty

 • termín je vymezen pro látky, které se získávají z opia
 • patří sem morfin a kodein
 • opium  ale obsahuje i další alkaloidy (účinné látky),které nemají analgetický účinek - např. papaverin (spazmolytikum), thebain

opioid

 • termín zahrnuje všechny látky bez ohledu na chemickou strukturu a původ - látky, které mají podobné účinky jako morfin

Bolest lze definovat jako nepříjemný smyslový a emoční zážitek, vyvolaný skutečným nebo hrozícím poškozením organizmu.

Rozdělení analgetik

opioidní analgetika

 • jsou nejúčinnější
 • potlačí somatickou a viscerální bolest
 • utlumí i emocionální složku bolesti
 • mají sedativní  až hypnotický účinek
 • tlumí bolest centrálně
 • hrozí riziko závislosti
 • způsobují útlum dýchacího centra a obstipaci

analgetika – antipyretika  a  nesteroidní antiflogistika

 • jejich účinek není tak silný
 • působí analgeticky, antipyreticky a protizánětlivě
 • tlumí bolest  periferním mechanizmem  (tlumí bolest v místě vzniku bolesti)
 • inhibují (blokují) tvorbu prostaglandinů)
 • prostaglandiny – jsou mediátory (látky), které se tvoří při zánětu, dráždí nervová zakončení a impulz je přenášen do mozku
 • nejsou návyková

Silně účinní opioidní agonisté

 • morfin
  • nejstarší opioidní analgetikum
  • silný analgetický účinek – aplikace při silných bolestech u nádorových onemocnění, při bolestech, které nejsou jinak zvládnutelné
  • nebezpečí návyku a závislosti – nesmí se užívat lehkovážně
  • působí jak po perorálním, tak i parenterálním podání
  • u chronické bolesti se používají přípravky s regulovaným a retardovaným uvolňováním morfinu – z přípravku se postupně po delší dobu uvolňuje účinná látka
  • není vhodný pro prudkou náhlou bolest, lépe tlumí tupou stálou bolest

nežádoucí účinky morfinu

  • silně tlumí dechové centrum
  • způsobuje nauzeu, zvracení
  • snižuje pohyblivost střev
  • způsobuje zácpu
  • způsobuje kontrakci hladké svaloviny žlučníku – kolikové bolesti – nesmí se podávat při kolikách
  • snižuje vylučování moči
  • zornice jsou zúžené („velikost špendlíkové hlavičky“)
  • útlum pohybu řasinkového epitelu ve vejcovodech – není zabezpečen transport vajíčka do dělohy (neplodnost)
  • typický syndrom závislosti - psychická a fyzická závislost
  • tolerance - dochází k postupnému snižování účinku léčiva po opakovaném podání, k dosažení původního účinku je zapotřebí podat vyšší dávku
  • zkřížená tolerance - tzn. u pacienta se projeví tolerance i na jiný opioid

kontraindikace

  • u rodiček - dobře proniká placentou a při porodu může poškodit dechové centrum plodu
  • u poruch dechu - nebezpečí hypoxie
  • u dětí do 1 roku - útlum dechového centra

předávkování morfinem

  • podává se i.v. antidotumnaloxon
  • hluboké kóma, deprese dechu
  • maximální mióza – zúžení zornic se nevyskytuje jen u předávkování, ale i u závislých osob
  • výrazná retence moči
  • centrální analeptika jsou kontraindikována

interakce morfinu

  • spolu s hypnotiky - výrazný útlum CNS (včetně útlumu respirace)
  • spolu s antipsychotiky - zvýšení sedativního účinku
  • spolu s inhibitory MAO (tymoeretika - antidepresiva, která potlačují enzym monoaminooxidázu, který metabolizuje i katecholaminy, jejichž nedostatek je příčinou depresí)-riziko hyperpyrexie

použití morfinu

  • popáleniny, operace, úrazy
  • infarkt myokardu – pozor na nežádoucí emetické účinky (kombinovat s chlorpromazinem)
  • chronické kruté bolesti
 • pethidin
  • syntetická látka
  • nižší analgetický účinek než morfin
  • slabší útlum dechového centra
  • nemá spastické účinky na hladké svalstvo
  • při poruše ledvin a jater dochází k jeho kumulaci
  • nepůsobí antitusicky
  • při silných bolestech – operace, infarkt myokardu
 • methadon
  • silné opioidní analgetikum s účinky podobnými morfinu
  • dnes se většinou nepoužívá jako analgetikum
  • jeho specifickou indikací je substituční terapie u morfinizmu - náhrada za morfin při odvykací kůře
 • benzitramid, piritramid
  • silná analgetika s dlouhodobým působením
 • fentanyl, alfentanyl, sulentanyl
  • nejúčinnější opioidní analgetika
  • vysoce lipofilní– pronikají do CNS
  • používají se samostatně nebo v kombinaci (neuroleptanalgezie)
  • k tišení chronických bolestí  - transdermální léková forma - postupné uvolňování léčiva po dobu 70 hodin - nástup účinku až po 18 hodinách

Středně a slabě účinní opioidní agonisté

 • kodein
  • mírné analgetické účinky
  • často v kombinaci s nestereoidními antiflogistiky (kyselina salicylová, paracetamol)
  • dnes při léčbě kašle
 • dihydrokodein, propoxyfen
  • slabší analgetické účinky

Parciální agonisté

 • používají se k vyvolání spinální analgezie
 • jejich analgetické účinky jsou nižší – jejich účinek nelze zvýšit stupňováním dávky
 • riziko vzniku závislosti je malé

nežádoucí účinky

  • vyšší dávky - nauzea a zvracení
  • psychotomimetické účinky - divoké sny, neklid (pentazocin)
  • útlum dýchání je menší
 • bupreforfin
  • má dobré analgetické účinky
  • k tišení akutních a chronických bolestí
  • nelze antagonizovat naloxonem
  • používá se jako methadon k substituční terapii při léčbě závislosti na opioidech
 • pentazocin
  • slabé analgetické účinky po perorálním podání
  • vyšší účinek po parenterální aplikaci
 • nalbufin, butorfanol
  • vhodný k tlumení středně silných bolestí

Atypické opioidy

 • tramadol
  • analgetický účinek je 6x nižší než u morfinu
  • riziko vzniku závislosti je mizivé
  • prakticky nevyvolává obstipaci a netlumí dýchání
  • nejčastěji používané centrálně působící analgetikum
 • tilidin
  • středně silné analgetické účinky
  • netlumí dýchání a nemá spazmogenní účinky
  • možné riziko závislosti

terapie intoxikace opioidy

naloxon, naltrexon, nalorfin

 • u závislých osob vedou k vyvolání abstinenčního syndromu
 • na zdravé jedince nemají žádný účinek

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít