Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Protrombinový test etapa

Modifikace podle QUICKA

  • Tento test informuje o vnější cestě aktivace přeměny protrombinu na trombin. Normální hodnoty se uvádějí v sekundách nebo poměrech času pacienta a kontroly. U pacientů s antikoagulační léčbou se používá speciální hodnocení pomocí INR (Mezinárodní normalizovaný poměr). PT se stanovuje u pacientů s hemokoagulačními poruchami a u pacientů léčených  kumarinovými preparáty (Warfarin, Lawarin).
  • Fyziologická hodnota: hodnota kontrolní plazmy   10 %  nebo poměr pacienta ku času kontrolní plazmy. Léčebné rozmezí INR se obvykle pohybuje v rozmezí 2,5-3,5 (léčebné rozmezí se může pohybovat i v jiných rozmezích podle stavu a diagnózy nemocného, přesné rozhraní léčebného rozmezí stanoví ošetřující lékař).
     

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít