Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Výživa/přijímání potravy/porušené polykání - 00103 etapa

Definice

Abnormální funkce polykacího mechanizmu a vada struktury nebo funkce úst, hltanu či jícnu.

Příčiny vzniku

 • anatomické odchylky horních cest dýchacích, trávicí trubice v oblasti úst, hltanu, jícnu
 • mechanické překážky – otok, tracheostomická kanyla, nádor
 • změny na sliznici dutiny ústní spojené s bolestivostí při polykání
 • neuromuskulární porucha – oslabení až vymizení polykacího reflexu, oslabení žvýkacích nebo polykacích svalů, obrny lícního nervu, výrazná hypotonie
 • neurologické poruchy - chybění polykacího reflexu u nezralých novorozenců, vývojové opoždění, mozková obrna
 • úrazy hlavy
 • zvýšená únavnost, vrozená srdeční vada
 • problémy s chováním při krmení

Určující znaky

subjektivní

 • pocit uvíznutí sousta
 • pálení žáhy
 • bolest při polykání, v epigastriu

objektivní

a) určující znaky ústní fáze

 • pomalé sání kojence v důsledku neúčinného přisání se k bradavce
 • nedostatečná činnost jazyka při sání a polykání
 • porušená hybnost svalů kolem úst – jídlo vypadává z úst
 • nedostatečné žvýkání sousta
 • kašel, dušení, zvracení před polknutím
 • shromažďování potravy v ústech
 • slintání
 • dlouhá doba potřebná ke konzumaci malého množství stravy
 • opakované polykání

b) určující znaky faryngeální fáze

 • odmítání stravy
 • rozrušení při jídle  
 • zdlouhavé polykání
 • bublavé zvuky při polykání
 • nazální reflux
 • hyperextenze hlavy
 • recidivující plicní infekce

c) určující znaky jícnové fáze

 • kysele páchnoucí dech
 • opakované polykání, přežvykování
 • regurgitace žaludečního obsahu
 • hemateméza
 • zvracení

Očekávané výsledky

 • pacient je schopen přijímat potravu a tekutiny
 • pacient má zlepšenou schopnost polykání, nemá bolest při polykání
 • pacient má zajištěný nejvhodnější způsob krmení
 • pacient má zajištěnou dostatečnou hydrataci a výživu organizmu
 • pacient má normální kožní turgor a přiměřenou vlhkost sliznic
 • pacient neubývá na hmotnosti, hmotnost je odpovídající věku, konstituci
 • u pacienta nedošlo k aspiraci

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď polykací schopnost nemocného podáním malého množství čaje
 • posuď smyslové vnímání, pozornost, motorickou koordinaci
 • zhodnoť dutinu ústní – stav sliznic, chrupu, jazyka
 • posuď rozštěpy, otok, zánět v dutině ústní, nosohltanu
 • posuď kašel, zvracivý reflex, dýchání
 • posuď nasazení zubní protézy

prováděcí intervence

 • zajisti pro nemocného vhodnou polohu při jídle s hlavou v mírném předklonu
 • dítě krm ve zvýšené poloze, pomalu, s přestávkami na odpočinek
 • pacientovi připomínej, aby pomalu a důkladně žvýkal a soustředil se na polykání
 • je-li pacient hemiplegický, vkládej mu jídlo do úst v malých soustech k nepostižené straně a vybízej ho, aby zapojil jazyk
 • snaž se pacientovi jídlo vkusně upravit, nepodávej jídlo, které pacientovi nechutná
 • podávej jídlo takové konzistence, aby ho pacient snadno spolknul
 • zkontroluj dutinu ústní po každém soustu, odstraň jídlo, které pacient nemůže spolknout
 • ber při krmení ohled na způsob a rychlost jídla dle zvyklostí pacienta
 • nikdy na pacienta nepospíchej
 • při pití použij skleničku s hadičkou či brčkem
 • po každém krmení vyčisti dutinu ústní
 • zvaž přechod na krmení sondou

posílení zdraví

 • pomoz pacientovi či jeho blízkým zvládnout techniku krmení či cviky na podporu polykání
 • povzbuzuj pacienta k pokračování programu cvičení k udržení či zlepšení svalové síly mimických a žvýkacích svalů
 • konzultuj s dietologem sestavení optimálního dietního plánu

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít