Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/neefektivní průchodnost dýchacích cest - 00031 etapa

Definice

Pacient není schopen odstraňovat sekrety nebo překážky z  dýchacích cest za účelem udržení jejich průchodnosti.

Příčiny vzniku

 • kouření, vdechování kouře, pasivní kouření
 • vdechnutí škodlivých látek a cizích těles
 • spazmus dýchacích cest
 • bronchiální sekrece
 • alveolární exsudát
 • chronická obstrukční plicní nemoc
 • astma bronchiale
 • obstrukce dýchacích cest
 • hyperplazie bronchiální stěny
 • infekce
 • traumata
 • cizí těleso v dýchacích cestách
 • umělé dýchací cesty – nedostatečná péče o pomůcky zajišťující jejich průchodnost (endotracheální kanyla, vzduchovod, tracheostomická kanyla)
 • neuromuskulární dysfunkce
 • alergická reakce dýchacích cest
 • poruchy smyslově–nervového vnímání

Určující znaky

subjektivní

 • dyspnoe
 • obtížná tvorba hlasu
 • strach, úzkost, neklid, pocení

objektivní

 • oslabené dýchací zvuky
 • přídatné dechové fenomény
 • ortopnoická poloha
 • neproduktivní kašel
 • produkce sputa
 • cyanóza
 • snížení saturace krve kyslíkem pod 90 %
 • široce rozevřené oči
 • změny dechového objemu a rytmu
 • neklid
 • apnoe
 • zapojení pomocných dýchacích svalů

Očekávané výsledky

 • pacient zná základní příčiny omezené průchodnosti dýchacích cest, zná léčebná opatření a možné komplikace
 • pacient je schopen udržet průchodné dýchací cesty
 • pacient má čisté, sklípkové dýchání, zlepšenou oxygenaci a spirometrické parametry, není cyanotický
 • pacient udává změnu suchého kašle na kašel produktivní
 • pacient má na dosah potřebné pomůcky k vykašlávání hlenu
 • pacient se zbavil zlozvyků

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti vyvolávající příčiny poruchy průchodnosti dýchacích cest
 • posuď celkový stav pacienta, zaměř se na příznaky dechové tísně (neklid, úzkost, pocení), proveď záznam do dokumentace a informuj lékaře

prováděcí intervence

 • sleduj tělesnou teplotu
 • prováděj poklepové masáže, polohové drenáže
 • pravidelně větrej v krátkých, ale častých intervalech
 • dodržuj dostatečnou vlhkost vzduchu v pokoji
 • pravidelně prováděj s pacientem nácvik dechového cvičení pro usnadnění expektorace
 • poskytni pacientovi emitní misku s buničitou vatou na sputum
 • odsávej sekret z dýchacích cest dle potřeby, případně v pravidelných intervalech
 • podávej léky dle ordinace lékaře
 • zajisti pacientovi dostatek aktivního i pasivního odpočinku
 • zajisti klidný a nerušený spánek pacienta
 • pečuj o psychiku pacienta

posílení zdraví

 • informuj pacienta o důležitosti provádění správného dechového cvičení pro usnadňování expektorace
 • vysvětli a ukaž pacientovi, jak správně uvolňovat dýchací cesty a usnadňovat odkašlávání pomocí polohování (polohová drenáž)
 • vysvětli pacientovi důležitost dostatečného příjmu tekutin (minimálně 2000 ml/den)
 • vysvětli vliv kouření na zdravotní stav
 • v případě zájmu pomoz pacientovi odvyknout od kouření
 • v případě potřeby poskytni pacientovi kontakt na centrum pro odvykání kouření

Laryngitis acuta subglottica Tracheobronchitis Dýchací cesty - bronchoskopie Dýchací cesty - laryngoskopie Pomůcky k nepřímé laryngoskopii Nepřímá laryngoskopie u dítěte Nebulizátor u lůžka dítěte Centrální rozvod kyslíku a odsávání Nádoba s nebulizační tekutinou Spacer k inhalaci u dětí Dávkovač kyslíku s nebulizací Observace dýchání novorozence Pulsní oxymetr Kyslíková láhev Redukční ventil Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Upevnění kyslíkové tlakové láhve Centrální rozvod kyslíku Rychlospojka Průtokoměry Průtokoměr Průtokoměr Napojení průtokoměru Kyslíková maska Kyslíková maska s mikronebulizátorem Kyslíková maska s rezervoárem Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Tracheostomická maska Tracheostomie a tracheostomická maska Nebulizátor Inkubátor Kyslíkový mikrostan Podávaní kyslíku kyslíkovým mikrostanem Napojení kyslíkového mikrostanu Monitor pro sledování životních funkcí Monitor pro sledování životních funkcí Ovládací panel inkubátoru Pulzní oxymetr Ventilátor pro novorozence Nebulizátor Ventilátor pro novorozence Dýchací cesty - bronchoskopie Dýchací cesty - bronchoskopie Dýchací cesty - bronchoskopie Dýchací cesty - bronchoskopie Dýchací cesty - bronchoskopie Dýchací cesty - bronchoskopie Biensteinova škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání Skóre podle Silvermana pro starší novorozence ke zhodnocení dýchání Dýchací cesty – zvětšovací laryngoskopie Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr Analyzátor pro vyšetření ASTRUPA Bronchoalveolární laváž

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít