Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/neefektivní dýchání - 00032 etapa

Definice

Pacientův vdech a/nebo výdech nezabezpečují účelné dýchání.

Příčina vzniku

 • hyperventilace
 • hypoventilace
 • změny v poměru kyslíku a oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu
 • přetížení dýchacích svalů
 • deformity hrudní stěny
 • neuromuskulární dysfunkce
 • muskuloskeletové poškození
 • neurologická nezralost
 • poškození páteřní míchy
 • poruchy percepce a kognitivní poruchy
 • bolest
 • mechanické příčiny
 • úzkost
 • nedostatek energie, únava, vyčerpanost
 • nezvyklá poloha těla
 • obezita

Určující znaky

subjektivní

 • dyspnoe

objektivní

 • snížený inspirační nebo exspirační tlak
 • pokles minutové ventilace
 • zapojování pomocných dýchacích svalů
 • chvění nosních křídel, hrudní stěny
 • snížení SaO2 pod 90 %
 • ortopnoická poloha
 • oslabené dýchací pohyby hrudníku
 • zkrácený dech
 • dýchání se sešpulenými rty
 • prodloužená exspirační fáze dýchání
 • zvětšený předozadní průměr hrudníku
 • dechová frekvence za minutu:
  • kojenci: 25–60/min
  • děti 1–4 let: 20–30/min
  • děti 5–14 let: 14–25/min
  • děti a dospělí nad 15 let: 14–24/min
 • hloubka dýchání (fyziologické: u dospělých 500 ml v klidu, děti 6–8 ml/kg tělesné hmotnosti)
 • změny v pravidelnosti dýchání
 • snížená vitální kapacita plic
 • kašel
 • cyanóza
 • tachykardie
 • změny v krevních plynech

Očekávané výsledky

 • pacient nepociťuje dušnost, udává obnovení účinného dýchání
 • pacient není cyanotický
 • pacient má v normě spirometrické hodnoty, hodnoty krevních plynů, SaO2 je vyšší než 90
 • pacient zná zlozvyky vedoucí k neefektivnímu dýchání

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť základní životní funkce včetně saturace krve kyslíkem
 • porovnej výsledky laboratorních testů – krevních plynů a funkčních vyšetření plic
 • zjisti známky hyperventilace (zadýchání, sténání, chvění prstů)
 • zhodnoť typ dýchání pacienta
 • zjisti jakékoliv nepříjemné pocity, které udává nemocný, např. bolest

prováděcí intervence

 • zdvihni záhlaví pacientova lůžka
 • dle potřeby a ordinace lékaře podávej kyslík
 • dodržuj všechny zásady platné při podávání kyslíku
 • podávej léky dle ordinace lékaře, sleduj jejich účinky
 • zajisti pacientovi signalizační zařízení na dosah ruky
 • pečuj o psychiku pacienta
 • pomáhej pacientovi překonávat pocity strachu a úzkosti způsobené pocitem nedostatku kyslíku
 • vysvětli pacientovi, aby pocity dušnosti překonával pomocí hlubokého nádechu a výdechu
 • zajisti dostatek aktivního i pasivního odpočinku
 • zajisti klidný a nerušený spánek pro pacienta

posílení zdraví

 • nauč pacienta metody usnadňující dýchání – např. zvýšená poloha, zapojení pomocných dechových svalů při dýchání, dechová cvičení, přiměřená vlhkost vzduchu v pokoji a časté krátké větrání
 • vysvětli pacientovi důležitost zapojení se do relaxačních a dechových cviků
 • vysvětli pacientovi škodlivost kouře na organizmus, a to zejména ve vztahu k dýchání

Laryngitis acuta subglottica Tracheobronchitis Kryptonový generátor Vyšetření ventilace plic Ventilační scintigram Perfuzní scintigrafie plic - patologický nález Radioizotopová flebografie a plicní perfuze Nebulizátor u lůžka dítěte Inhalace u kojence s bronchitis acuta Centrální rozvod kyslíku a odsávání Nádoba s nebulizační tekutinou Spacer k inhalaci u dětí Dávkovač kyslíku s nebulizací Observace dýchání novorozence Pulsní oxymetr Kyslíková láhev Redukční ventil Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Upevnění kyslíkové tlakové láhve Centrální rozvod kyslíku Rychlospojka Průtokoměry Průtokoměr Průtokoměr Napojení průtokoměru Kyslíková maska Kyslíková maska s mikronebulizátorem Kyslíková maska s rezervoárem Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Umělý nos Nebulizátor Inkubátor Kyslíkový mikrostan Podávaní kyslíku kyslíkovým mikrostanem Napojení kyslíkového mikrostanu Monitor pro sledování životních funkcí Monitor pro sledování životních funkcí Ovládací panel inkubátoru Pulzní oxymetr Ventilátor pro novorozence Nebulizátor Ventilátor pro novorozence Biensteinova škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání Skóre podle Silvermana pro starší novorozence ke zhodnocení dýchání Klidové dýchání Dynamické dýchání Kontaktní dýchání Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr Analyzátor pro vyšetření ASTRUPA

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít