Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/zhoršená schopnost se přemístit - 00090 etapa

Definice

Stav omezení samostatného pohybu mezi dvěma blízkými místy.

Příčiny vzniku

 • traumatické stavy – fraktury, poranění míchy, poranění mozku, amputace končetiny
 • zhoršený svalový tonus
 • stav po operaci
 • zavedené kanyly a drény
 • ventilační podpora
 • kognitivní poruchy – demence
 • roztroušená skleróza
 • vysoký věk

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na bolest nebo nepohodlí při přemísťování

objektivní

 • zhoršená schopnost se přemístit
  • z lůžka na židli a naopak
  • na toaletu nebo pojízdný WC a zpět
  • do vany či do sprchy a zpět
  • z pojízdného vozíku do auta a naopak
  • ze židle na zem a naopak
  • ze stoje na zem a naopak

Očekávané výsledky

 • pacient slovně vyjadřuje chápání situace a znalost bezpečnostních opatření
 • pacient ovládá způsoby přesunu
 • pacient potřebné přesuny ovládá bezpečně

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti diagnózu nebo funkční poruchu, která souvisí s problémy s přesunem
 • zhodnoť stupeň poruchy pomocí funkční klasifikace (stupeň 0–4)
 • povšimni si emoční odpovědi pacienta na problém s pohyblivostí

prováděcí intervence

 • asistuj při léčbě stavu způsobujícího dysfunkci
 • konzultuj fyzioterapeuta ohledně rehabilitačních postupů nebo volby vhodných pomůcek a postupů
 • nauč pacienta nebo asistující osobu používat zábrany, hrazdičku, bezpečnostní madla, chodítko, signalizaci, ovladač seřízení lůžka, invalidní vozík, berle apod.
 • pouč asistující osoby, jak zajistit bezpečnost a polohu pacienta
 • zajisti kvalitní obuv, dobré osvětlení, udržování volného průchodu
 • buď taktní a trpělivá k nedostatkům pacienta, pomoz mu stanovit malé, splnitelné cíle

posílení zdraví

 • doporuč úpravu domácího prostředí dle individuálních potřeb pacienta
 • pomoz pacientovi zvládnout používání kompenzačních pomůcek, které bude potřebovat doma
 • podporuj psychicky pacienta a blízké osoby

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít