Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/zhoršená pohyblivost na lůžku - 00091 etapa

Definice

Omezení samostatnosti ve změně polohy na lůžku.

Příčiny vzniku

 • neuromuskulární postižení – roztroušená skleróza, parkinsonizmus, hemiplegie, paraplegie, kvadruplegie
 • traumatické postižení – fraktury, popáleniny
 • pooperační stav, trakční režim, sádrová fixace
 • bolest
 • deprese, demence
 • vysoký věk

Určující znaky

subjektivní

 • obtíže uváděné při změnách polohy v lůžku

objektivní

 • zhoršená schopnost
  • otočit se ze strany na stranu
  • posadit se a zase si lehnout na záda
  • upravit si svoji polohu na lůžku
  • otočit se ze zad na břicho a naopak
  • upravit si na delší dobu polohu vleže do polohy vsedě a naopak

Očekávané výsledky

 • pacient projevuje ochotu ke spolupráci při rehabilitaci, nácviku a změně polohy
 • pacient zná rizikové faktory imobilizace,  bezpečnostní opatření, umí je slovně vyjádřit
 • pacient umí bezpečně měnit polohu nebo si přivolat pomoc asistující osoby
 • pacient nemá projevy imobilizačního syndromu, především dekubity, kontraktury
 • pacient  se snaží  o udržení soběstačnosti v základních činnostech, udržuje nebo zvyšuje svalovou sílu a funkci postižené nebo kompenzační části těla

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči diagnózu, která vede k nepohyblivosti
 • povšimni si aktuální situace pacienta a faktorů, které snižují schopnost pohybovat se
 • kvalifikuj funkční úroveň pacienta
 • zjisti emoční reakci na nepohyblivost, povzbuzuj pacienta k vyjádření pocitů
 • zjisti komplikace imobilizace

prováděcí intervence

 • spolupracuj s fyzioterapeutem
 • pouč pacienta, jak správně a bezpečně měnit pozici a jak si přivolat pomoc
 • dbej, aby měl pacient vždy signalizační zařízení na dosah
 • dbej na správnou polohu těla pacienta, dle polohovacího plánu pravidelně měň jeho polohu, využívej vhodných pomůcek
 • využívej zachovaných schopností pacienta a při změně polohy ho zapojuj
 • pouč pečovatele o správné poloze v různých situacích, nauč ho bezpečně polohu měnit a upravovat, používat vhodné pomůcky, pečovat o ně a udržovat je v dobrém stavu
 • sleduj stav kůže, pravidelně a řádně o ni pečuj, ošetřuj otlaky a zarudnutí
 • při vyprazdňování podej podložní mísu a podle možnosti pomoz pacientovi do polohy vsedě
 • pomáhej s hygienou a jídlem dle aktuálních potřeb nemocného, ale podporuj jej v sebepéči
 • pobízej k pravidelnému cvičení pro zachování síly a ovládání svalů
 • pečuj o psychiku nemocného, povzbuzuj ho, pečuj o rozptýlení, komunikuj s ním, zapoj i rodinné příslušníky nebo přátele pacienta
 • analgetika dle ordinace podávej před aktivitou, aby bylo dosaženo maximálního efektu v činnostech

posílení zdraví

 • zapoj pacienta i jeho blízké do přípravy každodenních aktivit
 • nauč pacienta používat kompenzační pomůcky, které bude potřebovat v domácí péči

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít