Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/riziko imobilizačního syndromu - 00040 etapa

Definice

Stav, kdy jedinci hrozí porucha tělesných systémů v důsledku naordinované nebo nevyhnutelné muskuloskeletální inaktivity.
Ke komplikacím imobility patří dekubitus, zácpa, stáza bronchiálních sekretů, trombóza, infekce močového ústrojí, retence moči, pokles síly a vytrvalosti, ortostatická hypotenze, snížený rozsah pohybu v kloubech, dezorientace, porucha obrazu těla a bezmocnost.

Rizikové faktory

 • bolest
 • vynucené nebo předepsané upoutání na lůžko
 • změny vědomí
 • paréza, jiná nervosvalová poškození
 • chronické duševní nebo tělesné nemoci

Očekávané výsledky

 • pacient nemá porušenou kožní integritu, kůži má čistou
 • pacient nejeví známky svalových kontraktur, rozsah pohybu v kloubech je úplný
 • pacient nemá otoky nebo bolesti v lýtkách, na hrudníku
 • pacient nejeví známky infekce
 • pacient si udržuje konstantní hmotnost
 • pacient nejeví známky dehydratace (kožní turgor, stav sliznic)
 • pacient se pravidelně vyprazdňuje, stolice je formovaná
 • pacient nejeví známky retence moči
 • pacient se aktivně podílí na ošetřování, akceptuje pomoc druhých
 • pacient nemá projevy posturální hypotenze
 • pacient je orientován všemi kvalitami (místem, časem, osobou)

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • proveď zhodnocení rizika vzniku dekubitů podle stupnice dle Nortonové
 • zhodnoť stav výživy
 • proveď rozbor bolesti, posuď, do jaké míry ovlivňuje hybnost těla

prováděcí intervence

 • spolu s pacientem a jeho rodinou vytyč reálné cíle
 • zajisti dostatečný příjem tekutin
 • zajisti stravu bohatou na bílkoviny, vlákninu
 • zajisti čisté lůžko
 • udržuj kůži pacienta čistou a suchou
 • prováděj pravidelné kontroly predilekčních míst
 • používej antidekubitní pomůcky
 • polohuj pacienta do mírně zvýšené polohy (minimálně 30°)
 • pravidelně každé 2 hodiny polohuj pacienta (pokud je to nutné, zkrať časový interval polohování až na 30 minut)
 • pravidelně měř obvod lýtek – ráno při ranní toaletě, před vstáním z lůžka
 • proveď bandáže dolních končetin
 • prováděj 3krát denně vibrační masáž zad či masáže podporující dýchání
 • zajisti pacientovi dostatek podnětů z jeho okolí
 • aktivizuj nemocného, pomoz mu orientovat se všemi kvalitami
 • podporuj mobilizaci pacienta
 • mobilizaci a každý pohyb prováděj plynule, zabraň prudkým změnám polohy
 • chval pacienta za každý projev snahy a pokrok
 • prováděj s pacientem kondiční cvičení, vysvětli a ukaž pacientovi cviky, které může provádět sám
 • použij nefarmakologické techniky ke zvládnutí bolesti
 • podávej léky dle ordinace lékaře (antikoagulancia, analgetika)
 • dodržuj zásady správné aplikace antikoagulancií
 • sleduj účinky léků, projevy krvácení

posílení zdraví

 • vysvětli pacientovi principy všech ošetřovatelských diagnóz a intervencí souvisejících s jeho stavem
 • nauč pacienta zhluboka dýchat a účinně odkašlávat

Abdukční klín Hodnocení nutričního stavu Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Bradenové stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Knollova stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Nortonové stupnice Hodnocení rizika vzniku dekubitů – Waterlowova škála Škála k hodnocení rizika vzniku žilní trombózy Jednoduchý „screeningový“ nástroj pro určení nutričního stavu pacienta Predilekční místa v poloze na zádech Predilekční místa v poloze na boku Predilekční místa v poloze na břiše Predilekční místa v poloze vsedě Pasivní pohyby Posazování pacienta Vertikalizace Klidové dýchání Dynamické dýchání Kontaktní dýchání Aktivní pohyby Polohování pacienta Použití polohovací podložky Bandáže dolních končetin Rehabilitace - polohování Rehabilitace - vertikalizace

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít