Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/efektivní léčebný režim - 00082 etapa

Definice

Uspokojivý způsob, jakým pacient zvládá začleňovat léčbu a druhotné následky nemoci do každodenního života.

Příčiny vzniku

 • komplexnost léčebného režimu a zdravotní péče
 • další požadavky na jedince nebo rodinu
 • náležitá sociální podpora

Určující znaky

subjektivní

 • slovně vyjádřené přání zvládnout a začlenit léčbu nemoci a prevenci následků do každodenního života
 • vyjádření záměru omezit rizikové faktory nemoci a jejích důsledků

objektivní

 • vhodná volba denního programu tak, aby byly splněny cíle léčby nebo preventivního programu
 • příznaky onemocnění nevybočují z očekávaného normálního spektra

Očekávané výsledky

 • pacient pochopí léčebný režim nemoci
 • pacient dosáhne optimálního stupně začlenění léčebného režimu do životního stylu
 • pacient nalezne a využívá dostupných zdrojů
 • pacient se vyhne odvratitelným komplikacím nemoci

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti, jak pacient vnímá očekávané změny a své přizpůsobení léčbě

prováděcí intervence

 • hovoř s pacientem o jeho cílech v oblasti terapie
 • akceptuj pacientovo hodnocení vlastních silných stránek i limitů v oblasti léčby
 • podporuj pacienta v úsilí pokračovat ve změnách vedoucích k úspěšné léčbě
 • ověřuj si zdroje pacientových informací a hovoř s ním o jejich validitě
 • uznávej a oceňuj pacientovo úsilí, motivuj jej v dalším pozitivním počínání
 • pomoz pacientovi sledovat léčebný režim a včas rozpoznat negativní změny a reagovat na ně

posílení zdraví

 • podporuj pacientovu aktivitu a iniciativu v oblasti pozitivních změn v každodenním životě
 • pomoz pacientovi nalézt podpůrné zdroje v rodině a okolí
 • dle potřeby doporuč pacientovi využití vhodných doplňujících služeb

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít