Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko aspirace - 00039 etapa

Definice

Pacient je ohrožen vstupem žaludečního nebo orofaryngeálního obsahu do tracheobronchiálního traktu. 

Rizikové faktory

 • zvýšený žaludeční tlak
 • strava podávaná pomocí sondy
 • situace, které brání elevaci horní poloviny těla
 • poruchy vědomí
 • tracheotomie, endotracheální intubace
 • léčiva
 • intraorální fixace čelisti
 • narůstající žaludeční deformace
 • porucha polykání
 • chirurgické zákroky v obličeji, ústech nebo krku
 • omezení dávivého nebo kašlacího reflexu
 • snížená gastrointestinální motilita
 • snížená schopnost naplňování nebo vyprazdňování žaludku
 • vysoký věk
 • aspirace v anamnéze

Očekávané výsledky

 • pacient a jeho rodina rozpozná rizikové faktory vyvolávající aspiraci
 • pacient a jeho rodina zná techniky, které předcházejí aspiraci nebo její následky ihned napravují
 • pacient nejeví známky dechové nedostatečnosti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť možná rizika aspirace u pacienta
 • zhodnoť rodinu a její možnosti, poskytni jí podporu

prováděcí intervence

 • zajisti odsávačku a odsávací katétry u lůžka pacienta
 • dle potřeby odsávej v pravidelných intervalech sekret z horních nebo dolních cest dýchacích
 • všímej si barvy, konzistence a množství odsávaného sekretu
 • prováděj zápisy do ošetřovatelské dokumentace
 • zajisti správnou polohu všech kanyl a sond
 • podávej jídla dle ordinace lékaře ve vhodné konzistenci
 • nepodávej stravu příliš horkou či studenou
 • pravidelně prováděj kontrolu žaludečního rezidua v závislosti na příjmu potravy
 • zkontroluj tlak v obturační manžetě před podáním stravy do sondy
 • zajisti zvýšenou polohu pacienta během jídla
 • nabádej pacienta k důkladnému rozmělnění potravy
 • na pacienta nespěchej, dopřej mu dostatek času
 • léky podávané dle ordinace lékaře předem řádně rozmělni k usnadnění polykání
 • každou změnu hlas lékaři

posílení zdraví

 • informuj pacienta i jeho rodinné příslušníky o příznacích aspirace a preventivních opatřeních
 • informuj rodinu o technice správného krmení a polykání

Žaludeční sonda ke krmení nedonošeného dítěte Nezralý novorozenec v inkubátoru Pomůcky ke krmení sondou Krmení nedonošeného dítěte stříkačkou Krmení novorozence cévkou po prstu Krmení novorozence cévkou po prsu Enterální výživa - Nazojejunální sonda Enterální výživa - Nazojejunální sonda Enterální výživa - Nazojejunální sonda Pomůcky pro zavedení nazojejunální sondy Posouzení vitality a zralosti novorozence

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít