? 

Bezpečnost – ochrana/násilí/riziko sebepoškození - 00139 etapa

Definice

Problém člověka ohroženého nástupem záměrného sebepoškozování vlastního těla za účelem tlumení napětí.

Rizikové faktory

 • poruchy osobnosti (hraniční typ)
 • organické poruchy, mentální retardace, autizmus
 • potřeby smyslových stimulů
 • rodičovská citová deprivace
 • neschopnost poradit si se zvýšenou psychickou nebo tělesnou tenzí

Očekávané výsledky

 • pacient chápe důvody svého chování
 • pacient rozpozná faktory a uvědomuje si stav, který se dostavuje před incidentem
 • pacient demonstruje náležitou sebekontrolu projevující se zmírněním nebo absencí sebepoškozování
 • pacient si osvojí alternativní metody ke zvládnutí pocitů nebo osobitých problémů

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • pátrej po dřívějších epizodách
 • zjisti stavy narušující schopnost kontrolovat vlastní chování

prováděcí intervence

 • pomoz pacientovi rozpoznat pocity a chování, které předchází touze po sebepoškození
 • dbej, aby pacient byl pod neustálým dohledem personálu, prováděj speciální kontroly zaměřené na bezpečnost
 • zajisti pozitivní, věcnou, otevřenou komunikaci
 • podporuj posun příznivým směrem
 • pobízej pacienta k přípravě plánu péče
 • uč pacienta chovat se asertivně
 • podporuj zdravé způsoby chování a naznač důsledky a dopady současných činů

posílení zdraví

 • klaď důraz na bezpečnost
 • plánuj propuštění společně s rodinou pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links čtvrtek 3. prosince 2020 20:34