Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/násilí/riziko násilí vůči sobě - 00140 etapa

Definice

Problém člověka, který je ohrožen nástupem chování zaměřeného na tělesné, citové nebo sexuální poškození sebe sama.

Rizikové faktory

 • porušené duševní zdraví (depresivní porucha, závažná porucha osobnosti, závislost na alkoholu a jiných návykových látkách)
 • nevyléčitelné onemocnění, chronické, terminální onemocnění
 • osamělost
 • konfliktní interpersonální vztahy, konfliktní rodinné zázemí
 • špatné sociální vztahy, izolovanost
 • ztráta zaměstnání

Očekávané výsledky

 • pacient uzná realitu situace
 • pacient chápe, proč k dané situaci došlo
 • pacient umí rozpoznat vyvolávající faktory
 • pacient využívá efektivně zdroje a podpůrné systémy
 • pacient projevuje náležitou sebekontrolu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti, jak pacient vnímá sám sebe a danou situaci
 • pátrej po časných náznacích zvýšené úzkosti
 • zjisti, jak byl pacient schopen zvládat situace v minulosti

prováděcí intervence

 • veď pacienta k přijetí odpovědnosti za impulzivní chování a možné násilí
 • vytvoř terapeutický vztah, umožni pacientovi vyjadřovat jeho pocity, naslouchej beze spěchu
 • udržuj přímočarou komunikaci
 • pomoz pacientovi nalézt vhodnější řešení v situacích vedoucích k násilí vůči vlastní osobě
 • veď pacienta ke kontrole nad jeho jednáním
 • uzavři s pacientem smlouvu o jeho bezpečnosti
 • poskytni mu v rámci dané situace co největší prostor pro jeho plnou kontrolu
 • k nemocnému přistupuj pozitivně, jednej s ním, jako by měl situaci pod kontrolou a zodpovídal za své jednání
 • směruj pacienta tak, aby zůstal na očích personálu
 • podávej předepsané léky a sleduj jejich účinek
 • pomoz pacientovi a jeho blízkým zvládnout situaci
 • udržuj klidný, věcný a nesoudící přístup
 • orientuj intervence individuálně
 • zajisti bezpečnost v případě násilného chování
 • zajisti bezpečné, klidné prostředí

posílení zdraví

 • edukuj pacienta ve smyslu posílení jeho zdraví
 • podporuj pacienta v plánování péče
 • nalezni podporu pro pacienta (např. v rodině)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít