Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vylučování a výměna/vyprazdňování moči/porušené vyprazdňování moči - 00016 etapa

Definice

Porucha ve vyprazdňování moči.

Příčiny vzniku

 • senzitivní poruchy
 • anatomické obstrukce
 • infekce močových cest
 • mechanické úrazy
 • poruchy vodního hospodářství
 • psychické faktory
 • následky operací

Určující znaky

subjektivní

 • časté močení
 • opožděné spouštění moči
 • dysurie
 • urgentní nucení na močení
 • enuresis nocturna
 • nykturie

objektivní

 • močová inkontinence
 • retence moči

Očekávané výsledky

 • pacient zná vyvolávající příčiny
 • u pacienta je docílen normální výdej moči nebo alespoň maximální kompenzace dané poruchy
 • u pacienta je zajištěna péče o močové katétry
 • u pacienta jsou zavedena nejúčinnější opatření k prevenci močové infekce
 • u pacienta je zajištěna péče o vyústění močovodů při plastických úpravách vývodných močových cest

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti všechny chorobné stavy, které by mohly vyvolávat močové obtíže
 • ptej se na chirurgické výkony, traumata v oblasti malé pánve
 • zjisti neurologické poruchy, duševní nebo emoční stavy, které by poruchu mohly vyvolat
 • u mužů se ptej na onemocnění prostaty, u žen na nedávná či mnohočetná těhotenství
 • zhodnoť obtíže při mikci (častost, naléhavost, pálení, nykturie, enuréza) a porovnej je se současným stavem
 • všímej si výskytu bolesti s ohledem na lokalizaci, trvání, intenzitu
 • zjišťuj denní příjem tekutin - množství, druh
 • hodnoť stav kůže a sliznic
 • všímej si známek močové infekce

prováděcí intervence

 • zkontroluj vyústění močovodů s ohledem na edém, zjizvení nebo přítomnost zahuštěného hlenu
 • dbej na dodržování hygienických opatření
 • sleduj účinky podávaných léků – antibiotik, sulfonamidů, spazmolytik
 • zajisti dodržování denního příjmu tekutin do 3000-4000 ml (není-li kontraindikace z důvodu srdeční choroby)
 • kontroluj pravidelně močový měchýř s ohledem na přepětí jeho stěny
 • dbej na dodržování pravidelného schématu vyprazdňování močového měchýře
 • při cévkování dodržuj aseptický postup
 • u permanentní katetrizace močového měchýře udržuj uzavřený systém

posílení zdraví

 • demonstruj pacientovi způsob správného zavádění močové cévky
 • připomínej nutnost snižování všech rizik výskytu močové infekce i požadavek neporušené integrity kůže, kterou by měl pacient udržovat stále v čistotě a suchu
 • vyjádři psychickou podporu

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít