Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/neefektivní tkáňová perfuze (kardiopulmonální) - 00024 etapa

Definice

Snížená hladina kyslíku v krvi s následným selháním výživy tkání na kapilární úrovni.

Příčiny vzniku

 • snížený objem cirkulující krve – hypovolemie
 • zvýšený objem cirkulující krve – hypervolemie
 • přerušení tepenného řečiště
 • přerušení žilního řečiště
 • porucha výměny plynů
 • mechanická redukce žilního nebo tepenného řečiště
 • hypoventilace
 • snížený transport kyslíku  přes alveolární nebo kapilární membránu
 • neshoda ventilace s průtokem krve
 • snížená koncentrace hemoglobinu v krvi
 • nadměrná hladina enzymů
 • změna vazby hemoglobinu ke kyslíku
 • hypotenze
 • periferní vazokonstrikce

Určující znaky

subjektivní

 • dušnost - dyspnoe
 • bolest na hrudi
 • strach ze smrti

objektivní

 • změny hodnot krevních plynů
 • změny dechové frekvence
 • obtížné dýchání se zapojením pomocných dýchacích svalů
 • bronchospazmus
 • hemoptýza
 • arytmie
 • znovunaplnění periferních kapilár po stlačení delším než 3 sekundy
 • stažení, zkrácení hrudníku – refrakce
 • chvění nosního chřípí
 • srdeční selhávání

Očekávané výsledky

 • pacient  rozumí příčinám svých obtíží
 • pacient je seznámen s léčebnými opatřeními
 • pacient nemá bolesti na hrudi
 • pacientova dechová frekvence je  přiměřená (v rámci účinného dýchání)
 • pacient není dušný
 • pacient má hodnoty krevních plynů v normě
 • pacient nemá arytmie
 • pacient nemá známky srdečního selhávání
 • pacientovy fyziologické funkce jsou v normě

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť celkový stav pacienta – změny srdečního rytmu, dušnost, hemoptýzu, přítomnost cyanózy
 • posuď bolest na hrudi, její charakter, trvání epizod
 • posuzuj laboratorní výsledky (Astrup, urea, kreatinin, srdeční enzymy)

prováděcí intervence

 • polohuj pacienta (úlevová poloha v sedu)
 • pomoz pacientovi překonat úzkost a obavy provázející dušnost
 • aplikuj kyslík dle potřeby
 • hodnoť změny srdečního rytmu (arytmie)
 • sleduj reakce pacienta
 • sleduj srdeční rytmus, vznik arytmií
 • sleduj dechovou frekvenci
 • sleduj dušnost, hemoptýzu
 • sleduj stupeň cyanózy
 • sleduj u pacienta bolesti na hrudi, jejich charakter, vývoj
 • upozorni pacienta, aby se vyhýbal činnostem zvyšujícím srdeční činnost
 • podávej léky (antiarytmika, fibrinolytika) dle ordinace a sleduj jejich účinek

posílení zdraví

 • nauč pacienta dechová cvičení a nacvič odkašlávání
 • vysvětli pacientovi, jak postupovat při zvládání dušnosti
 • pouč pacienta o prevenci namáhavé defekace, věnuj pozornost výživě a pitnému režimu
 • vysvětli nemocnému režim užívání léků a pouč ho o rizicích léčby
 • vysvětli význam relaxačních technik

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít