Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/neefektivní zvládání zátěže - 00069 etapa

Definice

Neschopnost posoudit a docenit stresory spojené s nevhodnou volbou praktických odpovědí nebo neschopností využívat dostupné zdroje.

Příčiny vzniku

 • situační krize, krize v dospívání
 • velký stupeň ohrožení
 • neadekvátní příležitost připravit se na stresory, porucha v oceňování hrozby
 • nepřiměřená míra důvěry ve vlastní schopnosti, nejistota
 • neadekvátní zdroje, nepřiměřená společenská podpora
 • porušená schopnost uvolnit se
 • rozdíly mezi pohlavími ve způsobu řešení problémů
 • pracovní přetížení, příliš mnoho závazných termínů, žádné prázdniny
 • mizivá nebo žádná fyzická aktivita

Určující znaky

subjektivní

 • pociťování vlastní neschopnosti zvládat různé situace, řešit problémy či požádat o pomoc
 • porucha spánku, únava
 • abúzus chemických látek
 • stížnosti na svalové, emoční napětí
 • snížená chuť k jídlu

objektivní

 • nedostatek cílevědomého chování
 • obtíže s organizováním informací
 • nedostatek asertivního chování
 • neadekvátní řešení problémů
 • změna v množství a kvalitě odvedené práce
 • neschopnost splnit očekávání v rámci role
 • malé využívání sociální podpory
 • slabá koncentrace
 • změny v obvyklých způsobech komunikace
 • vysoká nemocnost
 • destruktivní chování vůči sobě i jiným

Očekávané výsledky

 • pacient dokáže přesně posoudit současnou situaci
 • pacient rozpozná neefektivní chování a jeho důsledky
 • pacient si uvědomí a slovně vyjádří vlastní schopnosti a možnosti
 • pacient slovně vyjádří své pocity
 • pacient naplní své psychické potřeby

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď schopnost pacienta realisticky vyhodnotit situaci
 • zjisti vývojovou úroveň pacienta
 • zjisti konzumaci alkoholu, užívání jiných drog, kouření
 • zjisti způsob spaní a jídla
 • zaznamenej způsob řeči a komunikace
 • posuď, nakolik pacient rozumí současné situaci a jejímu dopadu
 • zhodnoť schopnost pacientova rozhodování

prováděcí intervence

 • povzbuzuj komunikaci s personálem
 • podporuj komunikaci se členy rodiny a blízkými osobami
 • dbej na kontinuitu péče
 • pobízej pacienta k rozptýlení, rekreaci a relaxačním technikám
 • dej najevo nesouhlas, je-li chování pacienta nepřiměřené
 • pomoz pacientovi naučit se, jak vyjadřovat emoce přijatelným způsobem
 • pečuj o pacienta s laskavostí a respektem
 • podávej pacientovi potřebné aktuální informace

posílení zdraví

 • pečuj o postupnou integraci pacienta
 • doporuč profesionální léčbu
 • povzbuzuj a podporuj pacienta, aby se zamýšlel nad životním stylem, zaměstnáním i rekreační aktivitou

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít