Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/energetická rovnováha/únava - 00093 etapa

Definice

Nepřekonatelný a stálý pocit vyčerpání se sníženou schopností vykonávat tělesnou i duševní práci.

Příčiny vzniku

psychogenní

 • nudný způsob života
 • stres
 • úzkost
 • deprese

vlivy prostředí

 • nadměrná vlhkost
 • nevhodné osvětlení
 • hluk
 • nevhodná teplota

situační

 • negativní životní události
 • problémy v zaměstnání

tělesné

 • nedostatek spánku
 • těhotenství
 • chabá tělesná kondice
 • onemocnění
 • zvýšená tělesná námaha
 • malnutrice
 • anémie

Určující znaky

subjektivní

 • neschopnost načerpat energii spánkem
 • nedostatek energie nebo neschopnost udržet běžnou úroveň fyzické aktivity
 • nárůst potřeby spánku
 • pocit únavy a ospalosti
 • nepolevující a zdrcující nedostatek energie
 • pocit viny v souvislosti se sníženým výkonem

objektivní

 • neschopnost vykonávat běžné rutinní činnosti
 • lhostejnost nebo netečnost
 • zesílení tělesných potíží
 • k vykonání rutinních úkolů pacient potřebuje více energie, než je obvyklé
 • problematické soustředění
 • nezájem o okolí
 • snížený výkon
 • spavost

Očekávané výsledky

 • pacient se cítí odpočatý, má více energie
 • pacient ví, co způsobuje jeho únavu 
 • pacient dokáže s příčinami únavy bojovat, provádí účinná opatření
 • pacient vykonává běžné činnosti a účastní se žádoucích aktivit v požadované míře
 • pacient se účastní léčebného programu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď medikaci pacienta a její vliv na únavu
 • zajímej se, zda pacient nemá tělesnou nebo duševní nemoc
 • zajímej se o celkový stav pacienta (stav výživy, hydratace…)
 • zhodnoť pohyblivost pacienta a jeho schopnost účastnit se různých aktivit
 • posuď stupeň poruchy spánku
 • zajímej se o změny životního stylu
 • posuď, zda únavu nezpůsobuje typ osobnosti pacienta
 • vyslechni pacienta, jak sám vnímá příčiny únavy
 • zamysli se s pacientem, které faktory mu pomáhají v odstraňování únavy
 • posuď, do jaké míry podléhá naučené bezmocnosti
 • použij škálu k hodnocení únavy
 • povšimni si rozložení energie během dne
 • prodiskutuj změny životního stylu v důsledku únavy
 • zhodnoť dostupnost individuálních pomůcek
 • měř fyziologické funkce a porovnávej je v souvislosti s aktivitou

prováděcí intervence

 • akceptuj opravdovost pacientových stížností na únavu, nepodceňuj situaci
 • naplánuj s pacientem realistická opatření
 • v rozvrhu dne nezapomeň na odpočinek, aktivitu zařaď do fáze dne, kdy má pacient nejvíc energie
 • přizvi rodinu k plánování aktivit pacienta
 • povzbuzuj pacienta k činnostem, které jsou v jeho silách
 • seznam pacienta s metodami šetření energie v průběhu dne
 • pomoz odstraňovat bariéry, které pacientovi způsobují námahu
 • pomáhej pacientovi se základní péčí
 • vytvářej prostředí zmírňující únavu (teplota, vlhkost vzduchu)
 • zaměř se na zlepšení kvality spánku
 • seznam pacienta s technikami zvládání stresu
 • doporuč fyzikální terapii ke zlepšení kondice pacienta

posílení zdraví

 • před propuštěním do domácí péče podej dostatek informací pacientovi i rodině
 • doporuč pacientovi celková zdravotní opatření (výživa, příjem tekutin, doplňky výživy)
 • v případě podávání kyslíku pacientovi vysvětli jeho účinek a používání
 • nalezni pro pacienta podpůrnou skupinu
 • doporuč konzultaci s psychologem
 • zajisti pro pacienta pomoc pečovatelské služby

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít