Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/neefektivní léčebný režim - 00078 etapa

Definice

Neuspokojivý způsob naplňování zdravotních cílů, jakým pacient zvládá začleňovat léčbu a druhotné následky nemoci do každodenního života.

Příčiny vzniku

 • komplexnost terapeutického režimu nebo zdravotnického systému
 • nadměrné požadavky kladené na  jedince nebo rodinu
 • nedostatek znalostí, konflikty v rozhodování
 • ekonomické obtíže
 • nedůvěra v léčebný režim nebo zdravotní personál
 • absence sociální podpory
 • konflikty v rodině
 • rodinný způsob péče o zdraví

Určující znaky

subjektivní

 • touha zvládnout léčbu nemoci a prevenci následků
 • vyjádření obtíží se začleněním jednoho či více režimů v rámci léčby nemoci
 • sdělení pacienta, že nedělá nic pro začlenění léčebných režimů do běžného denního programu a tím pro snížení rizika progrese nemoci a jejich následků

objektivní

 • způsob denního života pacienta je takový, že neumožňuje dosáhnout cíle léčby nebo prevence
 • akcelerace příznaků onemocnění

Očekávané výsledky

 • pacient akceptuje potřebnou změnu v chování a jednání, aby bylo možno dosáhnout  žádoucích výsledků
 • pacient chápe faktory, překážky související s individuální situací
 • pacient se zapojí do řešení problémů, které brání začlenění léčebného režimu
 • pacient projeví takovou změnu chování a způsobu života, která umožní pokračovat v léčebném režimu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • pokus se nalézt příčiny a faktory přispívající k současné situaci
 • zjisti, jak je pacient obeznámen se stavem a nároky své léčby
 • zjisti, jak pacient a jeho blízcí pohlížejí na léčebný režim a co od něj očekávají

prováděcí intervence

 • pomoz pacientovi najít způsob, jak zlepšit začlenění léčebného režimu do běžného života
 • objasni znovu kroky, které jsou potřebné k dosažení požadovaných cílů
 • akceptuj pacientovo hodnocení sil i vlastních limitů, pracuj spolu s ním na zlepšení schopností využitelných v léčbě
 • posiluj žádoucí chování a projevy pacienta, oceňuj pacientovu snahu

posílení zdraví

 • zprostředkuj pacientovi informace, poraď mu, kde je může získat
 • používej různé způsoby edukace (tištěné materiály, názorná demonstrace, hraní rolí), ověřuj míru pochopení informací
 • pomoz pacientovi najít způsob, jak sledovat probíhající léčebný režim (časné rozpoznání změn, včasné reagování na změny)
 • mobilizuj podpůrné systémy včetně rodiny, blízkých osob, sociální a finanční zdroje
 • dle vhodnosti doporuč poradenství, pečovatelské služby, zdroje pro sledování a edukaci pacienta v domácích podmínkách

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít