Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/ochota ke zlepšení výživy - 00163 etapa

Definice

Situace, ve které člověk volí uspokojivý způsob příjmu potravy a tekutin, obojí ale může být zlepšeno.

Určující znaky

 • pacient vyjadřuje touhu zlepšit výživu
 • jí pravidelně
 • konzumuje odpovídající stravu a tekutiny
 • má přiměřené znalosti o zdravé výživě a volbě tekutin
 • využívá vhodný výživový standard (například stravovací pyramidu, pravidla výživy pro diabetika)
 • připravuje  a skladuje potraviny i tekutiny v zásadě bezpečně
 • má takový postoj ke stravování a příjmu tekutin, který se shoduje se zdravotními cíli

Očekávané výsledky

 • pacient chce zlepšit svoji výživu
 • pacient ví, co je pro něho odpovídající strava a tekutiny
 • pacient má přiměřené znalosti o zdravé výživě a volbě tekutin
 • pacient zná zásady  bezpečného skladování a přípravy  potravin a tekutin
 • pacient jí pravidelně

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj pravidelně tělesnou hmotnost pacienta
 • zhodnoť příjem stravy a tekutin
 • zhodnoť znalosti pacienta o výživě

prováděcí intervence

 • zdůrazni význam dobře vyvážené stravy
 • poskytni pacientovi i jeho rodině informace o individuálních nutričních potřebách a způsobech, jak jim dostát v rámci určitého finančního omezení
 • zprostředkuj pacientovi konzultaci s nutričním terapeutem
 • motivuj pacienta k rozhodnutí vést aktivní život a kontrolovat způsob stravování
 • pomoz pacientovi uspořádat si režim dne tak, aby se stravoval pravidelně

posílení zdraví

 • poskytni pacientovi informace o bezpečném skladování a přípravě potravin a tekutin
 • poskytni pacientovi zdroje informací (média, odborná literatura, odborné semináře apod.)

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít