Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/strach - 00148 etapa

Definice

Reakce člověka na hrozbu, kterou si připouští jako nebezpečí.

Příčiny vzniku

 • přirozený důvod, vrozené spouštěče strachu
 • nedostatek znalostí, nesrovnalosti, jazyková bariéra
 • podněty ze zevního prostředí, zhoršení smyslů
 • ztráta životních jistot – zaměstnání, hospitalizace, léčení atd.
 • fobické podněty, fobie
 • navození nejistoty  rozporuplnými informacemi
 • odebrání jistoty
 • výkony bez psychologické přípravy

Určující znaky

subjektivní

 • identifikace objektů vyvolávajících strach
 • zaměření na objekt vyvolávající strach
 • zlé předtuchy
 • tělesné příznaky – pocit bušení srdce, nevolnost, sucho v ústech
 • zvýšené napětí
 • panika, vyděšení, hrůza

objektivní

 • agresivita
 • ústup
 • široce otevřené oči, zvýšená čilost, soustředění na zdroj strachu
 • zvýšené napětí, nervozita
 • impulzivnost, snížená sebejistota
 • bledost
 • zrychlená srdeční akce a dechová frekvence
 • pocení, třes, průjem
 • pláč
 • ustrašený výraz

Očekávané výsledky

 • pacient je schopen rozpoznat objekt strachu, diskutovat o něm
 • pacient se snaží eliminovat zdroj strachu
 • pacient umí odlišit zdravý strach od nezdravého
 • pacient se naučí vhodné techniky zvládání strachu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • nalezni zdroj strachu – jazyková bariéra, náhlá změna zdravotního stavu, nedostatek informací, senzomotorické poruchy, podněty navozující fobie, odloučení od opory atd.
 • posuď stupeň strachu vnímáného pacientem, vliv strachu na život pacienta
 • sleduj tělesné projevy strachu, fyziologické funkce a chování

prováděcí intervence

 • buď pacientovi na blízku, naslouchej mu a povzbuzuj ho
 • podej dostatek informací v rámci své kompetence tak, aby jim nemocný porozuměl
 • dávej prostor pro možné dotazy nemocného
 • požádej další členy zdravotnického týmu o pomoc při nedostatečné informovanosti pacienta
 • snaž se pacienta odpoutat od zdroje strachu vhodnou relaxací
 • podávej léky dle ordinace lékaře, sleduj jejich účinek, veď záznam

posílení zdraví

 • nauč pacienta relaxační techniky
 • zajisti konzultaci s psychoterapeutem

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít