? 

Pasivní a aktivní cvičení etapa

Pasivní cvičení

 • je cvičení bez zapojení aktivity pacienta, kdy pohyb za něho provádí zdravotnický pracovník nebo přístroj
 • využívá se tam, kde chybí dostatečná svalová síla či je pohyb z důvodu onemocnění či bolesti vyloučen/nemožný
 • pasivní pohyb se provádí pomalu, plynule a nesmí provokovat bolest, proto končetina musí být podepřena, pohyb je plynulý a nastává ve stejném směru jako pohyb aktivní
 • důležité je správně držet končetinu, netlačit prsty proti svalovému bříšku, nevytahovat kloubní pouzdro a vazy
 • moderní doplňující technikou je bazální stimulace, která vyžaduje týmovou spolupráci všech zdravotníků
 • pasivní pohyby zlepšují trofiku svalů, propriocepci, brání vzniku trombóz, ztuhnutí kloubů a posléze i snižují bolestivost při aktivním pohybu
 • edukace a spolupráce rodinných příslušníků je výhodou

Aktivní pohyby

 • jsou vyvolány svalovou kontrakcí, na které se podílí řada svalů – jedná se o volní pohyb
 • aktivní cvičení zlepšuje prokrvení svalů, metabolizmus, dechovou kapacitu, udržuje kloubní pohyblivost, svalový tonus, nespecificky zvětšuje svalovou sílu a také příznivě ovlivňuje psychiku
 • nejdostupnější formou aktivního cvičení je kondiční cvičení – používá se v nemocnicích, rehabilitačních ústavech, lázních
 • kondiční cvičení je možno provádět formou ranních rozcviček, případně cvičení během dne
 • cvičení má být zábavné, užívají se i pomůcky, tyče, míče apod.
 • kondiční cvičení má několik léčebných cílů, např.
  • zvýšit látkovou výměnu a celkový výdej energie
  • udržovat a nespecificky zvětšovat svalovou sílu i mimo oblast cílené léčby
  • udržovat kloubní pohyblivost
  • celkově zlepšovat prokrvení a dechovou kapacitu
  • aktivizovat psychiku pacienta, zmenšit negativní působení nemoci a nemocničního prostředí

Pasivní pohyby Aktivní pohyby

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Terapie 

VýukaSkip Navigation Links > Terapie
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links úterý 27. října 2020 10:15