Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebepojetí/riziko osamělosti - 00054 etapa

Definice

Subjektivní stav charakterizovaný rizikem vzniku pocitu rozladění.

Rizikové faktory

 • citová deprivace
 • mentální deprivace
 • tělesná izolace
 • deprivace z únavy
 • sociální izolace

Očekávané výsledky

 • u pacienta dojde k nalezení faktorů vedoucích k osamělosti
 • pacient bude aktivně zapojen do společenských činností
 • pacient bude mít zájem o vytvoření vtahů, které považuje pro sebe za prospěšné

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • snaž se zjistit příčiny vedoucí k osamělosti
 • zjisti osobní a sociální anamnézu
 • sleduj délku trvání daného problému
 • všímej si stupně úzkosti, zvýšeného nervového napětí nebo známek tělesného neklidu
 • všímej si rodinné situace

prováděcí intervence

 • zajisti kontakt s rodinou, přáteli pacienta
 • vytvoř s pacientem takový vztah, aby byl schopen hovořit o svých pocitech
 • vyjádři pacientovi svoji podporu
 • všímej si poruch spánku, chuti k jídlu, ztráty soustředěnosti
 • pomáhej pacientovi postupně se zapojovat do všech činností
 • pobízej pacienta k účasti na skupinových činnostech, které budou vyhovovat jeho potřebám
 • zajisti dostatek podnětů – telefonáty, televize, rádio, noviny, knihy
 • v případě potřeby konzultuj pacientův stav s odborníkem – psychologem, psychiatrem

posílení zdraví

 • povzbuzuj pacienta k zapojení se do zájmových skupin, organizací
 • doporuč pacientovi poradenské služby v oblasti vztahů

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít