Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebepojetí/riziko bezmocnosti - 00152 etapa

Definice

Nástup pocitu nedostatečné kontroly nad situací nebo pocitu nedostatečné schopnosti ovlivnit výsledky situace.

Příčiny

 • nemocniční prostředí – ztráta soukromí, osobních věcí, kontroly nad léčbou
 • vážné onemocnění
 • stárnutí – úbytek tělesné síly, zhoršení mobility
 • umírání
 • závislost na druhé osobě a nevhodný způsob zvládání situace
 • akutní poškození organizmu
 • nedostatečná informovanost o onemocnění
 • snížené sebevědomí
 • narušený obraz těla

Určující znaky

subjektivní

 • pocit, že nemá dostatečnou kontrolu nad současnou situací
 • deprese
 • nespokojenost a frustrace z neschopnosti vykonávat běžné úkoly nebo aktivity
 • pochybování o sobě
 • neochota vyjadřovat pocity
 • pocity viny
 • změny nálad

objektivní

 • apatie, rezignace, pláč
 • hněv
 • pasivita
 • nezájem o stav léčby
 • závislost na ostatních

Očekávané výsledky

 • pacient  vyjadřuje kontrolu nad současnou situací
 • pacient se aktivně podílí na léčbě
 • pacient zná oblasti, které jsou mimo jeho kontrolu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • seznam se s okolnostmi celé situace
 • posuď, jak pacient vnímá celou situaci, léčebný plán, odhadni typ osobnosti
 • sleduj chování pacienta, jeho verbální a neverbální projevy (oční kontakt, slovní vyjádření typu „Je mi to jedno“)
 • zjisti silné stránky pacienta, které mu pomáhají zvládat problémy

prováděcí intervence

 • akceptuj vyjádření všech pocitů pacienta
 • udělej si čas na rozhovor s pacientem
 • buď empatická, naslouchej pacientovi, dodávej mu naději, podporuj ho
 • vysvětli pacientovi jeho spoluodpovědnost za léčbu, co pro sebe může udělat
 • identifikuj dostupnost a užívání pozitivních stimulů – rodina, přátelé
 • respektuj pacientovo rozhodnutí
 • mluv s pacientem o jeho potřebách a možnostech kontroly nad věcmi
 • informace a doporučení sniž na minimum

posílení zdraví

 • nauč pacienta relaxaci, asertivním komunikačním dovednostem
 • uč pacienta přijímat realistické cíle do budoucnosti
 • pomoz pacientovi řešit problémy
 • dle indikace doporuč pacientovi podpůrné skupiny, poradenství, terapii

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít