Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Komfort/tělesný komfort/chronická bolest - 00133 etapa

Definice

Nepříjemný smyslový a emoční prožitek způsobený skutečným nebo potenciálním poškozením tkání nebo popisovaný v pojmech takového poškození. Nástup je náhlý nebo pomalý, intenzita od mírné po závažnou, výskyt  konstantní nebo recidivující,  nelze předpokládat nebo předvídat odeznění – trvání bolesti přesahuje šest měsíců.

Příčiny vzniku

 • chronické fyzické nebo psychosociální postižení

Určující znaky

subjektivní

 • vyslovená nebo zašifrovaná stížnost, zpráva
 • strach z opakování obtíží
 • neschopnost pokračovat v dřívějších činnostech
 • změny spánku
 • únava
 • nechutenství
 • změněná chuť k jídlu
 • zaujetí bolestí
 • hledání alternativních řešení, způsobů léčby, které by umožnily úlevu a zvládnutí bolesti

objektivní

 • výskyt pozorovatelných projevů bolesti (ochranné chování, výraz bolesti v obličeji, podrážděnost, zaměřenost na sebe, neklid, deprese)
 • atrofie postižených svalových skupin
 • změny tělesné hmotnosti
 • omezené interakce s lidmi
 • reakce navozené sympatickým nervovým systémem (teplota, chlad, změny držení těla, polohy těla, přecitlivělost)
 • anorexie

Očekávané výsledky

 • pacient vyjadřuje verbálně i neverbálně úlevu, dosažení pohody
 • pacient mění chování (životní styl) a využívá možnosti léčby
 • pacient nerušeně spí
 • pacient dosahuje co nejlepší kvality života
 • rodina se přizpůsobuje vzniklé situaci
 • rodina spolupracuje při zvládání bolesti

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď důkladně bolest a její projevy
 • posuď možné patofyziologické či psychologické příčiny bolesti
 • posuď emocionální, fyzickou složku individuální situace
 • zvaž úlohu kulturních faktorů, které ovlivňují způsoby vyjádření bolesti
 • vezmi v úvahu věk a pohlaví pacienta
 • zhodnoť současné i minulé užívání analgetik
 • posuď chování pacienta a míru maladaptace (izolace, hněv, podrážděnost)
 • urči individuální práh bolesti u pacienta
 • zjisti trvání bolesti

prováděcí intervence

 • povšimni si vlivu bolesti na způsob života
 • vysvětli pacientovi možnosti nefarmakologických metod zvládání bolesti
 • zajisti podávání farmak dle ordinace lékaře
 • připrav pacienta na cílené výkony (např. blokáda nervů)
 • průběžně hodnoť plán léčby bolesti, sleduj účinky medikamentů

posílení zdraví

 • pomoz rodině pozitivně posilovat a povzbuzovat pacienta
 • upozorni pacienta i jeho blízké na rizika nevyzkoušených a nemedicínských postupů

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít