Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/vykonávání rolí/neefektivní plnění role - 00055 etapa

Definice

Způsoby chování a jednání, které neodpovídají danému prostředí, normám a předpokladům.

Příčiny vzniku

 • neadekvátní socializace
 • nedostatek zdrojů, nízký socioekonomický standard
 • stres
 • rodinný konflikt, domácí násilí
 • nedostatečné znalosti o rolích
 • nepřiměřená příprava na role, nedostatečná příležitost vyzkoušet si roli
 • úroveň dosaženého vzdělání, vývojové proměny
 • porucha zdraví
 • abúzus drog
 • neadekvátní nebo nepřiměřená vazba na systém zdravotní péče

Určující znaky

subjektivní

 • porušené vnímání role
 • nedostatek příležitosti k ustavení rolí
 • neuspokojení z rolí, přetížení, popření
 • diskriminace ostatními, bezmocnost

objektivní

 • nedostatečná adaptace na změnu, nepřiměřené vývojové očekávání
 • neadekvátní sebedůvěra, motivace, zvládání problémů
 • chybění příležitostí pro ustavení rolí
 • popření vlastní role
 • domácí násilí
 • sexuální obtěžování
 • přetížení rolí, konflikt, zmatení
 • selhání při převzetí role
 • nejistota, úzkost, deprese, pesimizmus

Očekávané výsledky

 • pacient pochopí povinnosti v souvislosti s danou rolí
 • pacient přijme sebe sama ve změněné roli
 • pacient se realisticky přizpůsobí dané roli ve vzniklých podmínkách

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti typ dysfunkce v roli
 • zjisti, jak pacient vnímá danou roli
 • snaž se určit pacientovu roli v rodině
 • zjisti, jak pacient/pacientka vidí sebe jako muže/ženu při naplňování rolí
 • zajisti kontakt s rodinou pacienta

prováděcí intervence

 • diskutuj s pacientem a pomoz mu vyvinout postupy, jak se vypořádat se změnami role
 • podporuj pacienta, poskytuj mu pozitivní zpětnou vazbu
 • snaž se uvést změny pacientovy role do souvislosti se změnami okolní reality, umožni pacientovi projevit hněv, smutek

posílení zdraví

 • nácvikem nových dovedností uveď pacienta do jeho budoucí role
 • dle potřeby zajisti kontakt s psychologem, psychiatrem

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít