Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/neefektivní podpora zdraví - 00099 etapa

Definice

Neschopnost identifikovat, vyhledávat nebo zvládat organizační, finanční nebo lokální zdroje na podporu svého zdraví.

Příčiny vzniku

 • nezvládání zdravotní zátěže pacientem nebo rodinou
 • nedostatky v komunikaci
 • porucha smyslů nebo motorických funkcí
 • percepční nebo kognitivní poškození
 • intelektová úroveň neodpovídá kalendářnímu věku
 • neschopnost činit promyšlená a smysluplná rozhodnutí
 • neschopnost řešit problémy
 • dysfunkční smutek
 • stav duchovní tísně
 • nedostatek finančních prostředků

Určující znaky

subjektivní

 • pocit nedostatečného vybavení, finančních zdrojů
 • pocit nedostatečné schopnosti zastat péči o zdraví

objektivní

 • nedostatečné znalosti o základních zdravotních praktikách
 • nedostatečné reakce na změny svého zdravotního stavu
 • nedostatečné reakce na podněty z vnějšího prostředí
 • neschopnost přijmout odpovědnost za své zdraví
 • nedostatečné vybavení k podpoře svého zdraví

Očekávané výsledky

 • pacient si uvědomuje, co je potřebné pro zachování zdraví
 • pacient chápe, které faktory přispívají k jeho současné situaci
 • pacient v rámci svých schopností přebírá zodpovědnost za péči o své zdraví
 • pacient dostatečně reaguje na změny svého vnitřního a vnějšího prostředí
 • pacient usiluje o své zdraví, aktivně se zajímá o informace
 • pacient efektivně reaguje v zátěžových situacích, eliminuje návykové látky
 • pacient má dostatek vybavení a finančních prostředků k podpoře zdraví
 • pacient využívá služeb odborníků k uchování a podpoře zdraví
 • pacient sdílí zájem a pomoc rodiny v podpoře zdraví
 • pacient žije v bezpečném prostředí

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči úroveň závislosti nebo postižení pacienta
 • posuď změny v komunikaci
 • zjisti vývojovou úroveň
 • zaznamenej snahu pacienta v péči o zdraví a jeho dovednosti
 • zhodnoť sociální situaci pacienta, aktuální změny, finanční možnosti
 • zmapuj závislosti pacienta, neefektivní stereotypy řešení situací
 • urči zdravotní rizika konkrétního prostředí

prováděcí intervence

 • zajisti bezpečnost prostředí
 • připrav s pacientem plán ke zvládnutí osobní péče
 • veď pacienta k dodržování správných návyků

posílení zdraví

 • zajisti vzájemnou komunikaci zdravotníků v podpoře zdraví pacienta (praktický lékař, domácí péče, specialisté, centra pro odvykání návykovým látkám)
 • informuj pacienta a jeho rodinu o potřebách individuální zdravotní péče
 • podporuj psychicky pacienta i jeho rodinu při realizaci opatření
 • zajisti pečovatelskou službu do domácnosti pacienta, je-li potřebná
 • průběžně motivuj pacienta, monitoruj a zdůrazňuj pokroky a úspěch

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít