Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Podpora zdraví/management zdraví/hledání zdravého životního stylu - 00084 etapa

Definice

Situace, ve které člověk hledá změnu zdravotních návyků nebo prostředí za účelem posílení zdraví.

Určující znaky

 • pacient vyjadřuje přání, že chce lépe podporovat své zdraví a sociální pohodu
 • pacient má nedostatek znalostí o podpoře zdraví
 • pacient nezná ve svém okolí zařízení a prostředky, které slouží k podpoře zdraví
 • pacient se zajímá  o vliv prostředí na svůj zdravotní stav
 • pacient si přeje  lépe ovládat své zdraví

Očekávané výsledky

 • pacient se aktivně účastní  plánování změny
 • pacient má dostatek informací o zdravém životním stylu
 • pacient využívá některé techniky, jak podporovat své zdraví

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • prober s pacientem rizikové návyky a chování

prováděcí intervence

 • sestav edukační plán
 • pomoz pacientovi s plánováním změny v životních návycích
 • nauč pacienta principům zdravé stravy
 • povzbuzuj pacienta v úsilí při hledání zdravého životního stylu

posílení zdraví

 • pouč pacienta o individuálně vhodných postupech (např. samovyšetřování prsů, kontroly u stomatologa, cvičení, nekuřáctví)
 • doporuč veřejné zdroje (např. ke snižování hmotnosti, nácviku asertivního chování, rodičovství)
 • získej pro spolupráci rodinu pacienta

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít