Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebeúcta/riziko situačně snížené sebeúcty - 00153 etapa

Definice

Problém člověka, který je kvůli současné situaci ohrožen rozvojem negativního sebehodnocení.

Příčiny

 • ztráta zaměstnání
 • interpersonální problémy
 • rozvod
 • pocit opuštění blízkou osobou
 • dospívání, stárnutí
 • ztráta kontroly nad některými životními událostmi
 • porušený obraz těla
 • funkční poškození, tělesné onemocnění
 • kognitivní poruchy
 • poruchy komunikace
 • zneužití, zanedbání
 • nedostatek uznání

Určující znaky

subjektivní

 • negativní hodnocení vlastní osoby

objektivní

 • negativní slovní vyjádření
 • obtížné rozhodování
 • nízká sebeúcta
 • bezmocnost, neužitečnost, pocity viny, studu, neschopnosti

Očekávané výsledky

 • pacient vyjadřuje pochopení příčin, které vedly k současné situaci
 • pacient je schopen pozitivního sebehodnocení
 • pacient si osvojí chování, které zvyšuje jeho sebeúctu
 • pacient se aktivně účastní léčebného režimu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď všechny rizikové faktory, které mohou vést ke snížení sebeúcty
 • zjisti, jak pacient vnímá své ohrožení
 • zhodnoť typ osobnosti pacienta – dominanci, submisivitu

prováděcí intervence

 • pomoz pacientovi vyrovnat se se současnou situací
 • vybízej pacienta k vyjádření jeho pocitů a úzkostí
 • naslouchej obavám pacienta, nesuď je, nehodnoť
 • nalezni a vyzvedni kladné stránky pacienta, které mohou mít vliv na zvládnutí situace

posílení zdraví

 • veď pacienta k vlastní odpovědnosti a míry kontroly nad situací
 • pomoz mu s řešením situace, připrav plán, zvol cíle a aktivně ho podporuj v řešení
 • veď pacienta k aktivní účasti na jeho léčbě

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít