Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/riziko intolerance aktivity - 00094 etapa

Definice

Ohrožení nedostatkem fyzické nebo psychické energie potřebné k vykonání nebo dokončení požadovaných či zamýšlených aktivit.

Rizikové faktory

 • nezkušenost s konkrétní aktivitou
 • cirkulační nebo respirační potíže
 • dřívější intolerance konkrétní aktivity
 • ztráta zdatnosti
 • neochota vykonat určitou činnost
 • neschopnost vykonat určitou činnost
 • diagnóza progresivní nemoci
 • diagnóza vysilující nemoci

Očekávané výsledky

 • pacient pochopí skutečnost, že může dojít ke ztrátě jeho schopností
 • pacient se účastní rehabilitačního programu
 • pacient používá alternativní způsoby, jak udržovat požadovanou úroveň aktivity
 • pacient si uvědomuje, která situace vyžaduje kontrolu lékařem

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • rozpoznej příčiny, které mohou znemožňovat požadovanou úroveň aktivity
 • zaznamenej lékařské diagnózy, které znemožňují aktivitu pacienta
 • porovnej, které terapeutické zákroky znemožňují aktivitu
 • urči výchozí úroveň aktivity

prováděcí intervence

 • zahaj s pacientem rehabilitaci
 • zaveď rekondiční program
 • seznam pacienta s aktivitami, které nezná
 • motivuj pacienta k alternativním způsobům rozvíjení aktivity
 • prober s pacientem souvislost nemoci s aktivitou
 • informuj pacienta o možných problémech s některými aktivitami
 • naplánuj s pacientem nutné změny
 • pomoz pacientovi zajistit pomůcky k aktivitě

posílení zdraví

 • seznam pacienta se zdrojem pomoci v případě potřeby

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít