Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko pádů - 00155 etapa

Definice

Zvýšená náchylnost k pádům, které mohou navodit zranění.

Rizikové faktory

u dospělých

 • pozitivní anamnéza pádu v minulosti
 • užívání kompenzační pomůcky – pojízdný vozík, protéza DK, chodítko, hole
 • vyšší věk
 • pacient žije sám
 • akutní onemocnění
 • pooperační stav
 • zrakové, sluchové, revmatologické obtíže
 • ortostatická hypotenze
 • nespavost
 • anémie
 • slabost, mdloba
 • cévní onemocnění
 • urgentní inkontinence
 • průjem
 • zkrácení DK, problémy s chodidly
 • porucha rovnováhy, chůze
 • neuropatie
 • zmatenost, delirium, demence
 • užívání léků tlumících CNS
 • překážky v prostředí, smekající se koberce
 • neupravenost prostředí
 • špatné osvětlení
 • nedostatek, chybění protiskluzových pomůcek do vany, sprchy
 • negativní vliv počasí

u dětí

 • věk do 2 let
 • nedostatek pudu sebezáchovy
 • nedostatečné preventivní zabezpečení – zábrany, zabezpečení oken
 • dítě ponecháno na stole, lůžku, na pohovce bez dozoru
 • nedostatečný dohled rodičů nad dítětem

Určující znaky

subjektivní

 • motání hlavy
 • slabost
 • únava
 • zrakové, sluchové, neurologické obtíže

objektivní

 • nízký krevní tlak
 • mdloba
 • zmatenost
 • porucha hybnosti a rovnováhy
 • porucha zraku, sluchu

Očekávané výsledky

 • pacient a rodiče dítěte  znají rizikové faktory a bezpečnostní opatření
 • pacient umí dobře používat kompenzační pomůcky
 • pacientovo chování a jednání přispívá k prevenci pádu
 • prostředí v okolí pacienta je bezpečné, doplněné vhodnými protiskluzovými pomůckami

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď všechny rizikové faktory ve vztahu k prevenci pádu
 • všímej si současné situace - zhodnoť stupeň funkční poruchy, sleduj emoční odpověď pacienta na problémy s pohyblivostí
 • urči stupeň percepční, kognitivní poruchy a schopnosti plnit příkazy
 • zjisti, zda si pacient uvědomuje rizikové faktory a bezpečnostní opatření ke snížení rizika pádu

prováděcí intervence

 • zajisti bezpečné prostředí v okolí pacienta – postranice, suchá podlaha, upravené prostředí, dostatek osvětlení, madla, protiskluzové a kompenzační pomůcky
 • zajisti dohled nad pacientem, dítětem
 • všímej si správnosti používaní kompenzačních pomůcek u pacienta, případně zajisti vhodnou edukaci i pro rodinu
 • informuj a seznam pacienta se všemi bezpečnostními opatřeními
 • zajisti bezpečnost pacienta při všech léčebných a ošetřovatelských výkonech
 • informuj rodiče dítěte o bezpečnostních opatřeních – nutnosti zavírat postýlku, nenechávat dítě bez dozoru na přebalovacím stole, na lůžku, správné přenášení dítěte atd.

posílení zdraví

 • edukuj pacienta a jeho rodinu o bezpečnostních opatřeních v domácím prostředí
 • poskytni literaturu, letáky a brožury, které mapují riziko pádu a preventivní opatření
 • edukuj pacienta v používání kompenzačních pomůcek
 • doporuč kontaktovat agenturu domácí péče

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít