Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Výživa/hydratace/riziko nevyváženého objemu tělesných tekutin - 00025 etapa

Definice

Ohrožení sníženým, zvýšeným nebo rychlým přesunem intravaskulárních, intersticiálních nebo intracelulárních tekutin.

Rizikové faktory

 • plánované invazivní výkony  spojené s riziky krvácení
 • při významných ztrátách tekutin, např. krvácení, popáleniny, píštěle
 • zvracení
 • průjmy, melena, enteroragie
 • horečky
 • rychlá náhrada tekutin
 • parenterální výživa

Očekávané výsledky

 • pacient  rozumí příčinám svých obtíží
 • sliznice a kůže jsou v normě, dostatečně hydratované
 • pacient má normální kožní turgor
 • pacientův výdej moči odpovídá příjmu tekutin
 • pacient má stálou hmotnost
 • pacient nemá otoky

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť ztráty tekutin
 • zhodnoť fyziologické funkce včetně stavu vědomí
 • zhodnoť vyprazdňování
 • zhodnoť laboratorní výsledky
 • zhodnoť změny psychického stavu

prováděcí intervence

 • měř fyziologické funkce
 • měř a zaznamenávej tělesnou hmotnost pacienta
 • měř bilanci tekutin
 • sleduj hodnoty CVT
 • zaznamenávej případný rozvoj otoků
 • sleduj známky dehydratace nebo hyperhydratace

posílení zdraví

 • upozorni pacienta na subjektivní a objektivní příznaky nerovnováhy tělesných tekutin
 • pouč pacienta o optimálním příjmu tekutin, o sledování rovnováhy mezi příjmem a výdejem tekutin

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít