Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko porušení kožní integrity - 00047 etapa

Definice

Stav charakterizovaný zvýšeným rizikem možného porušení kůže nebo nežádoucími změnami na kůži. 

Rizikové faktory

 • zevní rizikové faktory
  • chemická látka, radiace
  • hypertermie, hypotermie
  • fyzická imobilizace
  • sekrety, exkrety, vlhko, mokro
  • mechanické faktory (síla, tlak, poranění, operace)
  • velmi nízký a velmi vysoký věk
 • vnitřní rizikové faktory
  • medikamentózní léčba
  • porucha výživy (obezita, vyhublost)
  • kostní výčnělky, poruchy kožního napětí, edém
  • psychogenní faktory
  • imunologická porucha

Očekávané výsledky

 • pacient zná individuální rizikové faktory
 • pacient pochopil terapeutický režim
 • pacient si osvojil návyky, chování a techniky s preventivním účinkem na porušení kůže

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • povšimni si celkového oslabení, snížení mobility
 • seznam se s laboratorními výsledky, které mají vztah k příčinným faktorům (krevní obraz, glykemie, celková bílkovina)
 • zhodnoť vzhled kůže a svalové hmoty
 • posuď známky stárnutí
 • zhodnoť stav výživy
 • zjisti, zda pacient trpí inkontinencí, problémy s péčí o sebe sama
 • zjisti užívání léků
 • posuď riziko vzniku dekubitů dle škály (Nortonová)

prováděcí intervence

 • pečuj striktně o hygienu kůže, používej jemná mýdla
 • kůži jemně a důkladně osuš a vetři zvláčňující krém
 • promasíruj jemně místa kostních výčnělků, kůži netři
 • oblékej pacienta do volného oděvu, předcházej prochladnutí (vazokonstrikce cév)
 • udržuj lůžko suché a čisté
 • při ošetřování používej antidekubitní pomůcky
 • kontroluj pravidelně povrch kůže, tlakové body
 • pátrej po začervenalých, bledších okrscích a ihned zahaj léčbu
 • dbej na bezpečnost pacienta při chůzi i během terapeutických procedur, při kterých hrozí poranění kůže
 • měň polohu pacienta pravidelně podle časového harmonogramu
 • povzbuzuj nemocného k aktivní rehabilitaci, předcházej kloubním ankylózám

posílení zdraví

 • upozorni pacienta a jeho blízké na význam pravidelné péče o kůži pro prevenci problémů
 • zdůrazni význam adekvátní výživy, příjmu tekutin pro udržení celkového zdraví
 • veď nemocného k tomu, aby pokračoval v aktivní rehabilitaci
 • doporuč zvednutí dolních končetin při sezení jako prevenci proti otokům
 • doporuč zanechání kouření, které má vazokonstrikční účinky
 • zdůrazni nevhodnost vystavovat se slunci
 • diabetiky a pacienty s neurologickým nálezem pouč o významu péče o kůži, zejména na dolních končetinách, včetně stříhání nehtů

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít