? 

Aktivita - odpočinek/energetická rovnováha/únava - 00093 etapa

Definice

Nepřekonatelný a stálý pocit vyčerpání se sníženou schopností vykonávat tělesnou i duševní práci.

Příčiny vzniku

psychogenní

  • nudný způsob života
  • stres
  • úzkost
  • deprese

vlivy prostředí

  • nadměrná vlhkost
  • nevhodné osvětlení
  • hluk
  • nevhodná teplota

situační

  • negativní životní události
  • problémy v zaměstnání

tělesné

  • nedostatek spánku
  • těhotenství
  • chabá tělesná kondice
  • onemocnění
  • zvýšená tělesná námaha
  • malnutrice
  • anémie

Určující znaky

subjektivní

  • neschopnost načerpat energii spánkem
  • nedostatek energie nebo neschopnost udržet běžnou úroveň fyzické aktivity
  • nárůst potřeby spánku
  • pocit únavy a ospalosti
  • nepolevující a zdrcující nedostatek energie
  • pocit viny v souvislosti se sníženým výkonem

objektivní

  • neschopnost vykonávat běžné rutinní činnosti
  • lhostejnost nebo netečnost
  • zesílení tělesných potíží
  • k vykonání rutinních úkolů pacient potřebuje více energie, než je obvyklé
  • problematické soustředění
  • nezájem o okolí
  • snížený výkon
  • spavost

Očekávané výsledky

  • pacient se cítí odpočatý, má více energie
  • pacient ví, co způsobuje jeho únavu 
  • pacient dokáže s příčinami únavy bojovat, provádí účinná opatření
  • pacient vykonává běžné činnosti a účastní se žádoucích aktivit v požadované míře
  • pacient se účastní léčebného programu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

  • posuď medikaci pacienta a její vliv na únavu
  • zajímej se, zda pacient nemá tělesnou nebo duševní nemoc
  • zajímej se o celkový stav pacienta (stav výživy, hydratace…)
  • zhodnoť pohyblivost pacienta a jeho schopnost účastnit se různých aktivit
  • posuď stupeň poruchy spánku
  • zajímej se o změny životního stylu
  • posuď, zda únavu nezpůsobuje typ osobnosti pacienta
  • vyslechni pacienta, jak sám vnímá příčiny únavy
  • zamysli se s pacientem, které faktory mu pomáhají v odstraňování únavy
  • posuď, do jaké míry podléhá naučené bezmocnosti
  • použij škálu k hodnocení únavy
  • povšimni si rozložení energie během dne
  • prodiskutuj změny životního stylu v důsledku únavy
  • zhodnoť dostupnost individuálních pomůcek
  • měř fyziologické funkce a porovnávej je v souvislosti s aktivitou

prováděcí intervence

  • akceptuj opravdovost pacientových stížností na únavu, nepodceňuj situaci
  • naplánuj s pacientem realistická opatření
  • v rozvrhu dne nezapomeň na odpočinek, aktivitu zařaď do fáze dne, kdy má pacient nejvíc energie
  • přizvi rodinu k plánování aktivit pacienta
  • povzbuzuj pacienta k činnostem, které jsou v jeho silách
  • seznam pacienta s metodami šetření energie v průběhu dne
  • pomoz odstraňovat bariéry, které pacientovi způsobují námahu
  • pomáhej pacientovi se základní péčí
  • vytvářej prostředí zmírňující únavu (teplota, vlhkost vzduchu)
  • zaměř se na zlepšení kvality spánku
  • seznam pacienta s technikami zvládání stresu
  • doporuč fyzikální terapii ke zlepšení kondice pacienta

posílení zdraví

  • před propuštěním do domácí péče podej dostatek informací pacientovi i rodině
  • doporuč pacientovi celková zdravotní opatření (výživa, příjem tekutin, doplňky výživy)
  • v případě podávání kyslíku pacientovi vysvětli jeho účinek a používání
  • nalezni pro pacienta podpůrnou skupinu
  • doporuč konzultaci s psychologem
  • zajisti pro pacienta pomoc pečovatelské služby

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 28. listopadu 2020 12:37