Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/sebepéče/deficit sebepéče při jídle - 00102 etapa

Definice

Zhoršená schopnost se najíst nebo dojíst celou porci.

Příčiny vzniku

 • snížená nebo nedostatečná motivace
 • bolest a nepohodlí
 • silná úzkost
 • percepční nebo kognitivní poruchy
 • vyčerpanost nebo únavnost
 • neuromuskulární poškození
 • muskuloskeletové poškození
 • porucha mobility
 • dyskomfort
 • bariéry prostředí

Určující znaky

objektivní

 • neschopnost poradit si s vybavením kuchyně
 • neschopnost otevřít obaly či nádoby
 • neschopnost vložit potraviny do nádob
 • neschopnost uchopit nádobí
 • neschopnost žvýkat sousta a manipulovat s potravou v ústech
 • neschopnost polykat sousta
 • neschopnost používat asistenční pomůcky ke stravování
 • neschopnost bezpečně přijímat stravu
 • neschopnost stravovat se společensky přijatelným způsobem

subjektivní

 • únava
 • úzkost
 • obavy, že to nezvládnu, že jsem nešikovný

Očekávané výsledky

 • pacient je schopen připravit si jídlo, otevřít nádoby a obaly, uchopit nádobí, hrnek, sklenici
 • pacient umí vložit potraviny do nádob nebo do nádobí
 • pacient si dokáže poradit s vybavením kuchyně
 • pacient bezpečně připravuje jídlo a bezpečně přijímá stravu
 • pacient používá asistenční pomůcky ke stravování
 • pacient dokáže rozžvýkat sousta a manipulovat jimi v ústech
 • pacient polyká sousta
 • pacient dojí porci
 • pacient jí přiměřenou stravu
 • pacient se stravuje společensky přijatelným způsobem
 • pacient je účinně motivován

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • nalezni určující znaky současného stavu a faktory s ním související
 • posuď funkční úroveň pacienta při jídle
 • posuď kognitivní funkce, jejich vývojový stupeň
 • urči dovednosti a silné stránky pacienta
 • zhodnoť, zda jde o trvalý deficit

prováděcí intervence

 • buduj vztah důvěry a spolupráce s pacientem
 • podporuj účast rodiny na řešení problému
 • vypracuj ošetřovatelský plán, který koreluje s režimem dne pacienta
 • začínej s jednoduššími úkoly
 • motivuj pacienta k šetření vlastních sil
 • snaž se vyhovět chuti klienta a zároveň požadavkům výživy
 • dohlédni na estetickou úpravu jídla
 • udělej si čas na vyslechnutí pacienta i rodiny
 • zajisti asistenční pomůcky ke stravování
 • promysli alternativní způsob krmení
 • asistuj při rehabilitačním programu
 • snaž se vyřešit bariéry prostředí a zmírnit nepohodlí
 • umožni dokončit pacientovi úkol v rozsahu jeho schopností
 • průběžně motivuj pacienta i členy rodiny
 • poskytni pacientovi a jeho rodině dostatek informací
 • bojuj proti úzkosti a strachu

posílení zdraví

 • pravidelně vyhodnocuj pokroky pacienta, všímej si změn, veď o nich záznam
 • průběžně s pacientem upravuj program podle jeho aktuálních schopností
 • kontroluj bezpečnost pacienta a průběžně upozorňuj na rizika
 • spolupracuj se službou domácí péče a pečovatelskou službou
 • vyhledávej možnosti dalších institucí (poradenství, služby seniorům)
 • v případě nutnosti pomoz rodině s umístěním pacienta v ústavu

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít