Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vylučování a výměna/respirační funkce/porušená výměna plynů - 00030 etapa

Definice

Nadměrné nebo nedostatečné okysličování krve nebo nedostatečné vylučování oxidu uhličitého z krve přes alveolární membránu.

Příčiny vzniku

 • porucha ventilace a perfuze (nerovnováha)
 • změny alveolokapilární membrány (obstrukční plicní onemocnění, polékový útlum)
 • intoxikace oxidem uhelnatým
 • poranění mozku
 • srdeční vady

Určující znaky

subjektivní

 • dušnost
 • strach ze smrti
 • poruchy vidění
 • bolest hlavy (zvláště po probuzení)

objektivní

 • zvýšená spavost
 • somnolence
 • při bdění neklid
 • zmatenost
 • poruchy dýchání
 • tachykardie, změny TK
 • tachypnoe
 • ortopnoe
 • změny hodnot arteriálních krevních plynů
 • pocení
 • cyanóza

Očekávané výsledky

 • pacient je seznámen s příčinami svého onemocnění (dle stavu)
 • pacient se aktivně účastní léčebného režimu podle svého stavu
 • pacient zvládá dechovou rehabilitaci
 • pacient ovládá inhalátor
 • u pacienta došlo k zlepšení ventilace a okysličení tkání
 • pacient je oběhově stabilní
 • pacient nemá bolesti hlavy
 • pacientovy laboratorní hodnoty jsou v normě, pacient je klidný

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď dýchání (frekvence, hloubka dechu, namáhavost dýchání, typ dýchání)
 • zhodnoť barvu kůže, cyanózu akrálních částí
 • zhodnoť úroveň vědomí
 • posuzuj psychické změny
 • zjisti kvalitu spánku, neklid, bolest hlavy po probuzení
 • porovnej laboratorní výsledky (arteriální krevní plyny, krevní obraz)
 • zhodnoť RTG nálezy
 • zhodnoť základní fyziologické funkce
 • hodnoť reakci pacienta na zátěž
 • zaznamenej příjem a výdej tekutin (pozor na přetížení tekutinami)

prováděcí intervence

 • polohuj pacienta a podle potřeby odsávej sekreci z dýchacích cest
 • aktivně podporuj dýchání hrudní fyzioterapií
 • prováděj s pacientem dechová cvičení a vibrační masáže (míčkování)
 • měř okysličení pomocí pulzní oxymetrie, měř dechové parametry
 • podávej kyslík (přísně dle výsledků krevních plynů)
 • podávej inhalace dle ordinace lékaře
 • zaznamenávej srdeční rytmus
 • měř TK a pulz
 • podávej medikaci a sleduj možné vedlejší účinky
 • vytvářej klidné a jistotu podporující prostředí
 • podporuj přiměřenou aktivitu
 • poskytuj psychickou oporu

posílení zdraví

 • proveď edukaci pacienta a jeho rodiny o významu relaxace, dechových cvičeních a použití respiračních pomůcek v domácím prostředí

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít