Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko poškození - 00035 etapa

Definice

Pacient je ohrožen poškozením v důsledku interakce prostředí s jeho adaptivními a obrannými možnostmi.

Rizikové faktory

vnější rizikové faktory

 • neadekvátní způsob dopravy nebo přepravy
 • vliv ošetřujícího personálu (nozokomiální agens, způsob práce, kognitivní, afektivní faktory)
 • nevhodné faktory okolního prostředí (úprava, organizace, vybavenost prostředí)
 • nedostatečná výživa  (malnutrice)
 • biologické vlivy (proočkovanost komunity, výskyt mikroorganizmů)
 • chemické vlivy (prostředí znečištěné jedy, drogami, farmaceuticky škodlivými látkami, alkoholem, kofeinem, nikotinem, konzervačními prostředky, kosmetikou, barvivy)

vnitřní rizikové faktory

 • psychologické vlivy (citová orientace)
 • změny v krevním obraze (leukocytóza, leukopenie, trombocytopenie, snížení hemoglobinu), talasemie
 • autoimunitní dysfunkce
 • dysfunkce v integraci
 • tkáňová hypoxie
 • neodpovídající vývojový stupeň
 • fyzické poškození (poškození kůže, změna mobility)

Očekávané výsledky

 • pacient si uvědomuje rizikové faktory ve svém životním stylu
 • pacient si uvědomuje opatření snižující riziko poškození
 • pacient udává změnu životního stylu
 • pacient snížil riziko poškození na minimum

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • proveď celkové zhodnocení pacienta – pohlaví, věk, sociálně-ekonomické podmínky
 • posuď stupeň soběstačnosti
 • zjisti obvyklé reakce pacienta na okolní prostředí
 • zhodnoť riziko úrazu, přístup k preventivním opatřením včetně prevence úrazu
 • posuď svalovou sílu a jemnou motoriku
 • věnuj pozornost následkům starých úrazů (jizvy, fraktury aj.)

posílení zdraví

 • vytipuj spolu s pacientem bezpečnostní opatření
 • upozorni předem na následky úrazů
 • snaž se usměrnit názory pacienta a jeho rodinných příslušníků na prevenci úrazů a poškození
 • zaváděj výchovně–preventivní programy zaměřené na zdokonalování bezpečnostních opatření proti úrazům
 • podporuj všechny vzdělávací akce
 • zaváděj opatření snižující stres a uvolňující napětí pacienta
 • odkaž na odborníky, pokud je třeba

Intravenózní aplikace radiofarmaka Ochrana očí novorozence při léčbě světlem Léčba světlem - celotělový zářič EMLY Léčba světlem - zářič UV 3000 K WALDMANN Léčba světlem - horské slunce Léčba světlem - zářič SUP Léčba světlem - PUVA 200 AL WALDMANN Mini vyhodnocení duševního stavu Odhad zmatenosti Rychlý screening demence

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít