Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Komfort/sociální komfort/sociální izolace - 00053 etapa

Definice

Člověk je v důsledku nějaké situace nebo v důsledku chování lidí osamocený a tato situace má na jeho stav negativní nebo ohrožující vliv.

Příčiny vzniku

 • opoždění ve vývoji
 • nevyzrálé zájmy
 • narušení fyzického vzhledu
 • ztráta pocitu pohody
 • nepřijatelné společenské chování, hodnoty
 • neschopnost navázat uspokojivé osobní vztahy
 • traumatické události

Určující znaky

subjektivní

 • vyjadřování pocitů odmítnutí
 • pocit neschopnosti plnit očekávání druhých
 • neadekvátní či chybějící významný smysl života
 • zájmy nepřiměřené vývojovému stadiu
 • pocit ohrožení na veřejnosti
 • porušený pocit pohody

objektivní

 • absence podporujících blízkých osob
 • smutný dojem
 • nepřátelství znatelné v hlase, chování
 • evidentní fyzický nebo duševní hendikep
 • nekomunikativnost, stahování se, žádný oční kontakt
 • neúměrné zabývání se vlastními myšlenkami
 • vyhledávání samoty
 • chování nepřijatelné pro dominantní kulturní skupinu

Očekávané výsledky

 • pacient pochopí příčiny sociální izolace
 • u pacienta dojde ke zlepšení mezilidských vztahů
 • pacient si vytvoří odpovídající žebříček společenských hodnot
 • pacient udržuje kontakt s rodinou

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti sociální a osobní anamnézu pacienta
 • zjisti příčiny sociální izolace
 • rozpoznej, co brání společenskému kontaktu
 • povšimni si vztahů a společenského chování v rodině

prováděcí intervence

 • snaž se získat rodinu pro spolupráci
 • vytvoř s pacientem vztah založený na důvěře
 • zajisti pacientovi dostatek podnětů – telefonáty, televize, rádio, noviny, knihy
 • sleduj chování k jiným osobám
 • psychicky pacienta povzbuzuj, vyjádři mu svoji podporu
 • v případě potřeby konzultuj pacientův stav s odborníkem – psychologem, psychiatrem

posílení zdraví

 • uč pacienta sociálním dovednostem – jak řešit problémy, jak komunikovat, jak zvládat běžné denní činnosti
 • navrhni pacientovi zapojení do programů, kde bude v kontaktu s jinými lidmi – např. denní stacionáře, služby pro seniory (kluby důchodců, pečovatelské domy), zájmové organizace atd.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít